Registracija korisnika

Da biste se registrovali na sistem potrebno je da budete registrovani u kadrovskoj evidenciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Upišite svoj matični broj za provjeru i pritisnite taster "Dalje".