Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Marko Popadić


Чланица : Академија ликовних умјетности

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни часописи Укупно
2
  1. M. Popadić , "Percepcija lijepog kod učenika u nastavi likovne kulture", Naša škola, Vol. XXIII, No. 1-2, pp. 37-54, ISSN 2303-7091, UDK 7.01:371.3::73/75, DOI 10.7251/NSK1701037P, 2017
  2. M. Popadić , "Vrednovanje, uočavanje i doživljavanje lijepog kod učenika u nastavi likovne kulture", Radovi Filozovskog fakulteta, No. 18, ISSN 1512-5858, 2016