Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Jasna Bogdanović Čurić


Чланица : Академија ликовних умјетности

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни часописи Укупно
1
  1. D. Milinković, J. Bogdanović Čurić, "ОБЛИЦИ И НАЧИНИ РАДА МЕТОДЕ ИЛУСТРАТИВНИХ РАДОВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ", Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, No. XIII (1), pp. 30-41, UDK 371.3::51, DOI 10.7251/NSK1801030Z , URL https://www.novaskola-pfb.com/wp-content/uploads/2018/11/Nova-%C5%A1kola-Jun-2018_split3.pdf, 2018