Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Asib Alihodžić


Чланица : Саобраћајни факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни скупови Укупно
22
 1. Ž. Stević, A. Alihodžić, Z. Božičković, M. Vasiljević, Đ. Vasiljević, "Аpplication of combined AHP-TOPSIS model for decision making in management", 5th International conferencе ″Economics and Management -Based on New Technologies″ EMoNT 2015, pp. 33-40, ISBN 978-86-6075-055-8, URL https://www.researchgate.net/publication/280632931_APPLICATION_OF_COMBINED_AHP-TOPSIS_MODEL_FOR_DECISION_MAKING_IN_MANAGEMENT, 2015
 2. E. Galijašević, Z. Nunić, A. Alihodžić, "REVERSE LOGISTICS OF TEŠANJ – WASTE MANAGEMENT SYSTEM ", International Scientific Conference, “Transport for Todays Society”, (TTS), Vol. 2, pp. 371-381, ISBN 978-9989-786-77-8, UDK 628.4:005.5(497.6), DOI 10.20544/TTS2018.P38, URL http://www.ttsconference.org/, 2018
 3. A. Alihodžić, R. Bjelošević, "Analiza bezbjednosti saobraćaja i saobraćajnih nezgoda na magistralnom putu M-4 Doboj Istok - Gračanica", XVI Međunarodna konfesencija EKONOMSKO/PRAVNO/KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI, No. 016, pp. 669-678, ISSN 2232-8807, ISBN 2232-8807, 2017
 4. D. Slipičević, A. Alihodžić, S. Papić, F. Klisura, "IZBOR DODATNOG MATERIJALA ZAIZRADU PREDMETA ZAVARIVANJEM OD HROM-NIKLA AUSTENITNIH ČELIKA", InternationalConference sa Međunarodnim učešćem”QUALITY 2017, 2017
 5. K. Lukić, A. Alihodžić, "KONCEPT STRATEŠKOG UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA", VI Međunarodni simpozijum Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2017, Vol. 6, pp. 653-662, ISBN 978-99955-36-66-4, UDK 656.1/.2(082)(0.034.4), URL http://www.novihorizonti.rs.ba/wp-content/uploads/2016/10/Proceedings-New-Horizons-2017.pdf, 2017
 6. T. Sinanović, A. Alihodžić, R. Bjelošević, S. Simić, "Logistika transporta putnika u gradu Doboju", XVI Međunarodna konfesencija EKONOMSKO/PRAVNO/KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI, No. 016, pp. 619-628, ISSN 2232-8807, ISBN 2232-8807, 2017
 7. A. Alihodžić, R. Bjelošević, "Utvrđivanje karakteristika funkcionisanja parkiranja na uličnom frontu u centralnoj zoni Gradačca", XVI Međunarodna konfesencija EKONOMSKO/PRAVNO/KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI, No. 016, pp. 650-658, ISSN 2232-8807, ISBN 2232-8807, 2017
 8. T. Sinanović, R. Bjelošević, S. Simić, A. Alihodžić, D. Đurić Zečević, "Analiza mogućih rješenja za unapređenje stajališta na liniji javnog gradskog transporta putnika u funkciji bezbjednosti putnika", XIV Međunarodna konferencija, "KORPORATIVNA SIGURNOST U BiH I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA EKONOMSKOG, PRAVNOG I KOMUNIKOLOŠKOG ASPEKTA", ISSN 2232-8807, 2016
 9. Ž. Stević, A. Alihodžić, S. Knežević, Ž. Stjepanović, "MANAGEMENT OF MEDICAL LOGISTICS - THE SITUATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA", International May Conference on Strategic Management IMKSM16, Vol. 12, pp. 154-162, ISBN 978-86-6305-042-6, URL https://www.researchgate.net/publication/312554393_MANAGEMENT_OF_MEDICAL_LOGISTICS_-THE_SITUATION_IN_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA, 2016
 10. S. Simić, V. Vasiljević , R. Bjelošević, A. Alihodžić, "Uticaj faktora sposobnosti željezničkih radnika na bezbjednost saobraćaja", XIV Međunarodna konferencija "KORPORATIVNA SIGURNOST U BiH I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA EKONOMSKOG, PRAVNOG I KOMUNIKOLOŠKOG ASPEKTA" , ISSN 2232-8807, 2016
 11. Ž. Stević, A. Alihodžić, M. Vasiljević, "DOSTAVNA VOZILA CITY LOGISTIKE KAO FAKTOR ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE", International Congress Biomedicine and geosciences – influence of environment on human health, pp. 235-246, ISBN 978-86-80140-01-8, 2015
 12. R. Đuričić, B. Mišić, A. Alihodžić, "Modeli Organizacione strukture željeznice bazirani na smjernicama evropskih direktiva", I Savjetovanje sa međunarodnim učešćem " Transport i savremeni uslovi poslovanja " Travnik - Vlašić, pp. рр. 123-130, ISBN 978-9958-640-06-3, 2010
 13. A. Alihodžić, B. Mišić, R. Đuričić, "Postupci unapređenja kvaliteta srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini", I Savjetovanje sa međunarodnim učešćem " Transport i savremeni uslovi poslovanja " Travnik – Vlašić, pp. рр 343-350, ISBN 978-9958-640-06-3, 2010
 14. R. Đuričić, B. Mišić, A. Alihodžić, "Razvoj kočionih sistema u funkciji poboljšanja bezbjednosti saobtaćaja", I Savjetovanje sa međunarodnim učešćem " Transport i savremeni uslovi poslovanja " Travnik – Vlašić, pp. рр 317-324, ISBN 978-9958-640-06-3, 2010
 15. Ž. Stević, A. Alihodžić, D. Dragić, L. Ćelić, "Ka održivoм transportu u cilju sмanjenja zagađenja životne sredine", Međunarodni Kongres, Bioмedicina i geonauke - uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Vol. 6, pp. 193-201, ISBN 978-86-80140-03-2, 2016
 16. Ž. Stević, A. Alihodžić, D. Dragić, B. Stević, "Procjena životnog vijeka proizvoda priмjenoм eksperiмentalnog plana", Međunarodno savjetovanje inovativne tehnologije u funkciji rješavanja saobraćajnih i ekoloških probleмa zeмalja u tranziciji, Vol. 13, pp. 86-94, ISSN 2232-8807, 2016
 17. Ž. Stević, A. Alihodžić, M. Vasiljević, Z. Božičković, "Benefiti izgradnje logističkog centra na primeru razvijenih zemalja", Međunarodno savjetovanje Saobraćajni i ekološki problemi država u tranziciji s aspekta integracije u Evropsku uniju, Vol. 11, pp. 118-126, ISSN 2232-8807, 2015
 18. Ž. Stević, B. Stević, Z. Nunić, A. Alihodžić, "Bezbjednost pješaka na magistralnom putu M17 Doboj", Naučno-stručna konferencija Bezbjednost saobraćaja , pp. 59-65, ISBN 978-99955-36-56-5, 2015
 19. A. Alihodžić, J. Lukić, Ž. Stević, "Logistika upravljanja мaterijaloм-praktičan priмer", Međunarodni siмpozijuм Novi Horizonti saobraćaja i koмunikacija , Vol. 5, pp. 248-253, ISBN 978-99955-36-57-2, 2015
 20. Ž. Stević, A. Alihodžić, B. Ristić, "Tretman i reciklaža otpadnih voda kao dio zelene logistike", Međunarodno savjetovanje Saobraćajni i ekološki problemi država u tranziciji s aspekta integracije u Evropsku uniju , Vol. 11, pp. 238-246, ISSN 2232-8807, 2015
 21. A. Alihodžić, M. Vasiljević, Ž. Stević, "Edukacija osoblja za transport opasnih materija", Međunarodna konferencija – Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije zemalja Jugoistočne Evrope u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu , Vol. 10, pp. 151-161, ISSN 2232-8807, 2014
 22. A. Alihodžić, L. Skopljak, L. Mustafić, B. Ristić, "MOTIVACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU SA OSVRTOM NA SAOBRAĆAJ", V MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE "SAVREMENI TRENDOVI U SAOBRAĆAJU, LOGISTICI I EKOLOGIJI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA", pp. 108-116, 2014