Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Teodor Petrović


Чланица : Економски факултет Брчко

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
3
 1. T. Petrović, M., L. Tanasić, Ž., "Upravljačko računovodstvo Zbirka zadataka", Univerzitetski udžbenik sa recenzijom, pp. 181, ISBN ISBN 978-99938-95-27-5, 2016
 2. N. Stevanović, Đ., T. Petrović, M., "Upravljačko računovodstvo, drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje", Univerzitetski udžbenik sa recenzijom, ISBN ISBN 978-99938-95-25-1, 2016
 3. N. Stevanović, Đ., T. Petrović, M., "Upravljačko računovodstvo", Univerzitetski udžbenik sa recenzijom, pp. 328, ISBN ISBN 978-99938-95-11-4, 2010
 Научни часописи Укупно
31
 1. T. Petrović, L. Tanasić, "MRS/MSFI za računovodstvo kriptovaluta", Poslovni konsultant, Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis (EBSCO Publishing), Vol. XIII, No. 110, ISSN 1986-5538 , 2021
 2. T. Petrović, L. Tanasić, "Istorijski pregled nastanka i razvoja finansijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva", Poslovni konsultant, Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis (EBSCO Publishing), Vol. XII, No. 100, pp. 11-31, ISSN 1986-5538, 2020
 3. T. Petrović, M., S. Matanović, M., D. Petrović, D., "Uticaj transfernih cijena na oporezivanje dobiti (The impact of transfer pricing on profit taxation)", Poslovni konsultant br. 25, No. 25, pp. 83-94, ISSN 1986-5538, 2013
 4. T. Petrović, L. Radovanović, D. Petrović, "TRANSFERNE CIJENE I NJIHOVE RAČUNOVODSTVENE IMPLIKACIJE U DIVIZIONALNIM ORGANIZACIJAMA.", Poslovni konsultant broj 18 i 19, Vol. 4, No. 18 i 19, pp. 36-50, ISSN 1986-5538, URL http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=19865538&AN=79323967&h=kGIpf%2b9C39XxmAA8MLYQp2FmOsK9jL2IUDaUEOSbhtAqUakrdRuZFQJuM2KfWuHmnrSTtjscOfhvRAkJl9lssw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d19865538%26AN%3d79323967, 2012
 5. L. Tanasić, T. Petrović, "Transfer pricing in a function of abusing tax competition instruments", School of Business, No. 1, pp. 137-161, ISSN 2406-1301 (Online), UDK 338.5:[336.221.4:339.137.2, DOI 10.5937/skolbiz1-22224, 2020
 6. T. Petrović. M., "Strukturiranje master budžeta u neprofitnim organizacijama", Ekonomika, Niš, Vol. I-IV, No. 1-2, pp. 44-63, UDK 338 (497.1) , 2007
 7. T. Petrović, M., "Organizaciono strukturiranje neprofitnih organizacija", Ekonomika, Niš, No. 3-4, pp. 91-102, UDK 338(497.1), 2006
 8. T. Petrović, L. Tanasić, L. Radovanović, "Implications of the Application of Blockchain Technology in Accounting and Public Finance", Novi Ekonomist: Journal of Economic Theory and Practice , Vol. 16(2), No. 32, pp. 54-60, ISSN 1840-2313 (Print) 2566-333X (Online), UDK 004.738.5.056:336.1/.5, DOI 10.7251/NOEEN2232054P, 2022
 9. T. Petrović, L. Tanasić, "The role, position and certification of management accountants", Novi Ekonomist: Journal of Economic Theory and Practice , Vol. 14, No. 2, pp. 36-46; 47-56, ISSN 1840-2313 (Print) 2566-333X (Online), UDK 351.713:005.915]:658.14/.17 , DOI 10.7251/NOESR2028036P 10.7251/NOEEN2028047P, 2020
 10. T. Petrović, M., "Analiza prelomne tačke u multiproizvodnoj situaciji", Novi ekonomist, časopis za ekonomsku teoriju i praksu, broj 7, No. 7, pp. 66-69, ISBN 1840-2313, 2010
 11. T. Petrović, M., "Funkcija menadžment kontrole u neprofitnim organizacijama", Novi ekonomist - časopis za ekonomsku teoriju i praksu, br. 2, No. 2, pp. 85-88, ISBN 1840-2313, 2007
 12. T. Petrović, M., "Neprofitne organizacije – pojmovno određenje, vrste, specifičnosti", Ekonomska revija, Časopis za ekonomiju i biznis, No. 7, pp. 151-163, ISSN 1512-8962, UDK 334.012.46*061.2, 2006
 13. T. Petrović, M., "Metode privatizacije poljoprivrednog zemljišta u zemljama centralne i istočne Evrope", Ekonomska revija, Časopis za ekonomiju i biznis, Vol. 1, No. 3, pp. 114-125, ISSN 1512-8962, UDK 338.43:631.1(4-14/-015), 2004
 14. T. Petrović, M., "Reforme ruralnih finansija u tranzicionom periodu zemalja centralne i istočne Evrope", Ekonomska revija, Časopis za ekonomiju i biznis, Vol. 2, No. 4, pp. 142-156, ISBN 1512-8962, UDK 336.77.338.43(4-014/-015) 338.43:330.342.14/., 2004
 15. T. Petrović, M., "Uloga Evropske unije u rekonstrukciji agrarnog sektora u zemljama centralne i istočne Evrope", Tranzicija, Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, No. 15, pp. 133-147, ISSN 1512-5785, UDK 339.96(4) 339.923:338.43(4-014/-015), 2004
 16. L. Radovanović, I. Glotina, T. Petrović, "ALLOCATION OF SECONDARY COSTS BY USING THE MATRIX FUNCTIONS OF SPREADSHEET PROGRAMS", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko/Proceedings of Faculty of Economics Brcko, Vol. 13, No. 13, pp. 29-36, ISSN 2490-2373 (Online), UDK 004.032.26:658.8, DOI 10.7251/ZREFB191302, URL http://zbornik.efb.ues.rs.ba/dokumenta/Zbornik_radova_13-2019/ALLOCATION%20OF%20SECONDARY%20COSTS%20BY%20USING%20THE%20MATRIX%20FUNCTIONS%20OF%20SPREADSHEET%20PROGRAMS.pdf, 2019
 17. M. Bešlagića, T. Petrović, M., "Mogućnost primjene obračuna troškova po aktivnostima u javnom sektioru", Zbornik radova Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko/Proceedings of Faculty of Economics Brcko, Vol. 12, No. 1, pp. 69-80, ISSN 2303-8861, ISBN 978-99938-95-29-9, UDK 10.7251/ZREFB1812069B, DOI 10.7251/ZREFB1812069B, URL http://zbornik.efb.ues.rs.ba/Zbornik_radova_12.html# , 2018
 18. T. Petrović, L. Radovanović, "MJERENJE I EVALUACIJA POSLOVNIH PERFORMANSI U NEPROFITNOM SEKTORU (MEASUREMENT AND EVALUATION OF THE BUSINESS PERFORMANCE IN THE NONPROFIT SECTOR)", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 10, pp. 31-47, ISSN 2303-8861 (Print) 2490-2373 (Online), UDK UDK: 330.101.542:334.72, DOI DOI: 10.7251/ZREFB1610031P, URL http://zbornik.efbrcko.ba/dokumenta/Zbornik_radova_10-2016/MJERENJE%20I%20EVALUACIJA%20POSLOVNIH%20PERFORMANSI%20U%20NEPROFITNOM%20SEKTORU.pdf, 2016
 19. S. Stević, T. Petrović, M., "Mogućnost implementacije Balanced Scorecarda u zdravstvenim neprofitnim organizacijama", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 10, pp. 97-106, ISSN 2303-8861 , 2016
 20. S. Matanović, T. Petrović, "Primjena ERP sistema u upravljanju rizikom i eksternom izvještavanju preduzeća", Zbornik radova Treće internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko "Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja", Brčko, 10-12. novembar 2016., Vol. 1, No. 1, pp. 288-293, ISBN 978-99938-95-24-4, UDK 005.8:330.322]:658.3.012.2, 2016
 21. T. Petrović, M., S. Stević, R., "Diferencijalne karakteristike neprofitnog sektora i stanje u Bosni i Hercegovini", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Brčkom, Vol. 1, No. 9, pp. 47-55, ISSN 2303-8861, UDK 061.2:35.072(497.6) , DOI 10.7251/ZREFB1509047P, 2015
 22. T. Petrović, L. Radovanović, "MOGUĆNOSTI MJERENJА AUTPUTA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (THE POSIBILITIES OF MEASURING OF OUTPUTS IN NONPROFIT ORGANIZATIONS)", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 9, pp. 37-45, ISSN 2303-8861 (Print), UDK UDK: 338.124.4:338.22 , DOI DOI: 10.7251/ZREFB1509037P , URL http://zbornik.efbrcko.ba/dokumenta/Zbornik_radova_9-2015/Mogucnost%20mjerenja%20autputa%20u%20neprofitnim%20organizacijama.pdf, 2015
 23. T. Petrović, L. Radovanović, "PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA ZA PODRŠKU ODLUČIVANJA U USLUŽNOM, JAVNOM I NEPROFITNOM SEKTORU", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 8, pp. 36-45, ISBN 978-999-38-95-18-3, URL http://zbornik.efbrcko.ba/dokumenta/Zbornik_radova_8-2014/Zbornik_radova_8-2014.pdf, 2014
 24. T. Petrović, M., "Strategijsko planiranje u neprofitnim organizacijama, ", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Brčkom, Vol. 1, No. 5, pp. 78-88, ISSN 978-99938-95-09-1, 2009
 25. T. Petrović, M., "Ambijent menadžment kontrole u neprofitnim organizacijama", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Brčkom, Međunarodni okrugli sto povodom 125 godina Ekonomskog fakulteta u Brčkom, Vol. 1, No. 4, pp. 73-84, 2008
 26. T. Petrović, M., "Mjerenje performansi u javnim i neprofitnim organizacijama", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Brčkom, Međunarodni okrugli stol ''Ekonomska nauka i transformacija bosanskohercegovačkog društva povodom 30 godina Ekonomskog fakulteta u Brčkom'', pp. 153-162, ISBN 978-99938-95-05-3, 2007
 27. T. Petrović, M., "Upravljačko strukturiranje neprofitnih organizacija", Ekonomska revija, No. 9, pp. 169-182, ISSN 1512-8962, UDK 005.7:334.012.46, 2007
 28. H. Alibašić, T. Petrović, M., "Očekivani efekti integracija zemalja centralne i istočne Evrope u Evropsku uniju u poljoprivrednom sektoru", Zbornik društveno-humanističkih nauka, No. 7-8, pp. 191-220, ISSN 1451-2351., 2005
 29. T. Petrović, M., "Transformacija poljoprivrede zemalja centralne i istočne Evrope", Lider, No. 5-6, pp. 42-45, ISSN 1512-9276., 2005
 30. H. Alibašić, T. Petrović, M., "Transformacija tržišnih struktura i transakcioni troškovi agrarnog sektora zemalja u tranziciji", Zbornik društveno- humanističkih nauka, No. 7-8, pp. 221-238, ISSN 1451-235, 2005
 31. T. Petrović, M., "Ekonomski efekti tranzicionih procesa u poljoprivredi zemalja centralne i istočne Evrope", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Brčkom, No. 2, pp. 99-109, ISBN 99938-649-8-6, 2004
 Научни скупови Укупно
8
 1. T. Petrović, L. Tanasić, "Kriptovalute kao nova tehnologija savremenog poslovanja - računovodstveni i poreski aspekti", Zbornik radova ICFE-BD 2020, No. 7, pp. 18-33, ISBN 978-99938-95-45-9, URL http://konferencija.efb.ues.rs.ba/documents/Zbornik%20Radova%20-%20Konferencija%207%202020.pdf, 2021
 2. T. Petrović, L. Tanasić, "Етички изазови за управљачке рачуновође", Зборник радова ЕконБиз, pp. 111-125, ISBN 978-99955-45-37-6, UDK 657.05:174]005, 2021
 3. T. Petrović, L. Radovanović, "KORIŠĆENJE INFORMACIJA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA ZA POTREBE NAGRAĐIVANJA", Zbornik radova Treće internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko "Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja", Brčko, 10-12. novembar 2016., pp. 322-331, ISBN 978-999-38-95-25-4, UDK UDK 657.47:005.96, URL http://konferencija.efbrcko.ba/Archive_ICFE-BD2016/documents/Zbornik_radova_KONFERENCIJA-2016.pdf, 2016
 4. R. Lukić, T. Petrović, M., "Uticaj energetske efikasnosti na performanse u uslužnom sektoru", XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Vol. 1, No. 1, pp. 694-702, ISBN 978-86-7233-355-8, UDK 005.21-553.04(497.11), 2016
 5. T. Perić, M., T. Petrović, M., S. Matanović, M., "A GOAL PROGRAMMING PROCEDURE FOR FINANCIAL STRUCTURE OPTIMIZATION PROBLEM SOLVING", V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015), Vol. 1, No. 1, pp. 322-327, ISBN 978-86-7672-256-3, 2015
 6. L. Radovanović, T. Petrović, S. Matanović, "DISCOVERING ASSOCIATION RULES IN MARKET BASKET ANALYSIS", Proceedings of Third international conference "Vallis Aurea", Požega (Croatia), pp. 837-843, ISBN 978-953-7744-16-8, 2013
 7. S. Matanović, T. Petrović, L. Radovanović, "THE IMPACT OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES ON GENERAL LEDGER ACCOUNTING ", Proceedings of Third International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2013 (EMC 2013), June 21-22, 2013, Zrenjanin,Serbia, pp. 457-462, ISBN 978-86-7672-202-0, URL http://www.tfzr.uns.ac.rs/emc/proceedings/emc2013proceedings.pdf, 2013
 8. L. Radovanović, T. Petrović, S. Matanović, "ACCOUNTING SOFTWARE APPLICATION IN COST ALLOCATION AND CALCULATION OF SECONDARY COST ELEMENTS IN A MANUFACTURING ENTERPRISE", I International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2011 (EMC 2011), pp. 161-166, URL http://www.tfzr.rs/emc/emc2011/Files/B%2006.pdf, 2011