Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Stevan Stević


Чланица : Економски факултет Брчко

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
20
 1. S. Stević, "Statističko mjerenje višedimenzionalnih pojava i procesa u ekonomiji", pp. 147, ISBN 978-99938-95-57-2, 2024
 2. M. Lovrić, J. Komić, S. Stević, "Statistička analiza, Metodi i primjena (sa statističkim paketom programa 3BStat), II izdanje", pp. 602, ISBN 978-99976-27-08-7, 2017
 3. M. Lovrić, J. Komić, S. Stević, "Statistička analiza, Metodi i primjena ", pp. 587, ISBN 99938-46-15-5, 2006
 4. I. Stević, S. Stević, Z. Breda, "Application of MCDM Methods to Tourism Evaluation of Cultural Sites", Cultural Urban Heritage, Development, Learning and Landskape Strategies, pp. 357-381, ISSN 2365-757X, ISBN 978-3-030-10611-9, DOI https//doi.org/10.1007/978-3-030-10612-6, 2019
 5. S. Stević, "Geometric Mean", International Encyclopedia of Statistical Science (Editor: Miodrag Lovrić), pp. 608-609, ISBN 978-3-642-04897-5, 2011
 6. S. Stević, V. Mirković, "Finansijska matematika - Osnovi i primjena (Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje)", pp. 314, ISBN 978-99938-95-17-6, 2014
 7. S. Stević, V. Mirković, "Finansijska matematika - Osnovi i primjena (Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje)", pp. 314, ISBN 978-99938-95-17-6, 2014
 8. S. Stević, "Finansijaka matematika - Osnovi i primjena", pp. 221, ISBN 978-99955-24-95-1, 2010
 9. N. Penezić, S. Stević, "Ekonomika preduzeća", pp. 320, 1998
 10. S. Stević, "Istraživanje rezervi u korišćenju proizvodnih kapaciteta tekstilne industrije", pp. 118, ISBN 86-81803-05-0, 1994
 11. L. Milićević, S. Stević, L. Radovanović, "Programiranje i programski jezik Clipper", 1999
 12. S. Stević, L. Radovanović, V. Petrović, D. Vuković, B. Kovačević, D. Tešić, M. Milovanović, N. Tešić, "Ostati ili otići iz Bosne i Hercegovine? Istraživanje stavova i mišljenja studenata Ekonomskog fakulteta Brčko i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina ", pp. 74, ISBN 978-99938-95-53-4, 2023
 13. S. Stević, L. Radovanović, D. Tešić, R. Lučić, L. Tanasić, B. Međadović, "Istraživanje o stanju i problemima u poslovanju malih i srednjih preduzeća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine", Naučno-stručno istraživanje, pp. 83, ISBN 978-99938-95-46-6, 2021
 14. S. Stević, L. Tanasić, B. Međedović, D. Tešić, "Ispitivanje zadovoljstva svršenih studenata uslugama Ekonomskog fakulteta Brčko", Naučno-stručno istraživanje, pp. 33, ISBN 978-99938-95-38-1, 2019
 15. S. Stević, "Položaj zaposlenih u malim i srednjim preduzećima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine", Naučno-stručno istraživanje, pp. 84, ISBN 978-99938-95-28-2, 2017
 16. R. Lučić, S. Stević, ""Stanje i problemi u poslovanju malih i srednjih preduzeća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine", Naučno-stručno istraživanje", Naučno-stručno istraživanje, ISBN ISBN 978-99938-95-21-3, 2016
 17. S. Stević, "Stanje i problemi u poslovanju malih i srednjih preduzeća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine", Naučno-stručno istraživanje, pp. 88, ISBN 978-99938-95-21-3, 2016
 18. B. Rakita, S. Stanić, S. Stević, "Biznis rejting 500 Republika Srpska", pp. 228, 2001
 19. B. Rakita, S. Stanić, S. Stević, "Biznis rejting 500 Republika Srpska", pp. 240, 2000
 20. B. Rakita, S. Stanić, S. Stević, "Biznis rejting 500 Republika Srpska", pp. 239, 1999
 Научни часописи Укупно
29
 1. S. Lalić, S. Stević, D. Tešić, "Usage of Customer Profitability Management Tools on the Textile Market of Bosnia and Herzegovina", FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Vol. 26, No. 3, ISSN 1230-3666, DOI 10.5604/01.3001.0011.7295, 2018
 2. I. Stojanović, J. Ateljević, S. Stević, "Good Governance as a Tool of Susteinable Development", European Journal of Sustainable Development, Vol. 5, No. 4, pp. 558-573, ISSN 223-5938, 2016
 3. S. Stević, B. Kovačević, M. Milovanović, "The assessment of study conditions and the quality of higher education in Bosnia and Herzegovina", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko/Proceedings of Faculty of Economics Brcko, Vol. 17, ISSN 2303-8861, UDK 33, URL https://zbornik.efb.ues.rs.ba, 2023
 4. D. Tešić, T. Grodzicki, S. Stević, "Perceived Usefulness of Marketing Tools: Evidence from Bosnia and Herzegovina and Poland", Proceedings of Faculty of Economics Brcko, Vol. 16, No. 1, pp. 1-10, ISSN 2490-2373 (Online), UDK 33, DOI 10.7251/ZREFB2216001T, URL http://zbornik.efb.ues.rs.ba, 2022
 5. L. Milićević, S. Stević, "Matematičko-finansijski modeli dokupa penzijskog staža i osiguranje posmrtnine", Finansije, časopis za teoriju i praksu iz oblasti finansija, No. 1-2, ISSN 0015-2145, UDK 336, 2000
 6. S. Stević, L. Radovanović, "KLASIFIKACIJA I RANGIRANJE INVESTICIONIH PROGRAMA", Ekonomika, No. 5-8, 1999
 7. S. Stević, D. Ilić, "Ocjena i izbor investicionih varijanti primjenom I-odstojanja", Statistička revija, No. 1-4, pp. 122-127, ISSN 0039-0534, UDK 31, 1999
 8. S. Stević, "Primjena metoda I-odstojanja u oblasti efikasnosti poslovanja", Statistička revija, No. 1-2, pp. 94-99, ISSN 0039-0534, UDK 31, 1989
 9. S. Zahirović, S. Stević, "Model linearne regresije na bazi glavnih komponenata", Ekonomski glasnik, Časopis Saveza društava ekonomista BiH za teoretska i praktična ekonomska pitanja, No. 1-2, pp. 119-126, ISSN 0013-3272, UDK 33, 1988
 10. S. Stević, E. Veledar, "Primjena statističkih metoda u redukciji liste indikatora ekonomskog razvitka", Ekonomski glasnik, Časopis Saveza društava ekonomista BiH za teoretska i praktična ekonomska pitanja, No. 4, pp. 339-345, ISSN 0013-3272, UDK 33, 1988
 11. S. Stević, "Klasifikacija opština SR Bosne i Hercegovine prema nivou ekonomske razvijenosti primjenom kvadratnog I-odstojanja", Statistička revija, No. 3-4, pp. 252-259, ISSN 0039-0534, UDK 31, 1986
 12. S. Stević, "Prognoziranje budućih vrijednosti nestacionarnih vremenskih serija primjenom ARIMA modela", Ekonomski glasnik, Časopis Saveza društava ekonomista BiH za teoretska i praktična ekonomska pitanja, No. 3, ISSN 0013-3272, UDK 33, 1986
 13. S. Stević, D. Tešić, "Fear of coronavirus and age of the inhabitans of the Brcko district of Bosnia and Herzegovina - Analysis of interdependence", Proceedings of Faculty of Economics Brcko, Vol. 15, No. 1, ISSN 2303-8861, UDK 33, DOI 10.7251/ZREFB21150015, URL http://zbornik.efb.ues.rs.ba, 2021
 14. S. Stević, V. Mirković, D. Tešić, "Ocjena zadovoljstva poslom kao pokazatelja položaja zaposlenih u preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, Vol. 11, No. 1, pp. 65-74, ISSN 2303-8861 (Print), 2490-2373 (Online), UDK 33, URL http://zbornik.efbrcko.ba, 2017
 15. V. Marković, S. Stević, "Ocjena i izbor poslovnih strategija preduzeća", Novi ekonomist, časopis za ekonomsku teoriju i prkasu, No. 9, pp. 36-41, ISSN 1840-2313, UDK 005.914.3:658, DOI 10.7251/NOESR1517036M, 2015
 16. S. Stević, "Analiza strukture bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja", Novi ekonomist, časopis za ekonomsku teoriju i praksu, No. 14, pp. 88-91, ISSN 1840-2313, UDK 005.336/.337:004, 2013
 17. V. Marković, S. Stević, "Višekriterijski pristup izboru poslovnih strategija preduzeća - komparativna analiza", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 9, pp. 21-30, ISSN 2303-8861, UDK 33, 2015
 18. S. Stević, "Mjesto i uloga statističkih metoda u naučnim istraživanjima", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 8, pp. 01-10, ISBN 978-99938-95-18-3, 2014
 19. S. Stević, "Istraživanje uticaja sezonske komponente na kretanje broja turista u Brčko distriktu BiH", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 5, pp. 11-17, ISBN 978-99938-95-09-1, 2009
 20. S. Stević, "Uloga i značaj Ekonomskog fakulteta u privrednom i društvenom razvoju Brčko distrikta BiH", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 3, ISBN 978-99938-95-05-3, 2007
 21. S. Stević, D. Sarajlić, "Primjena teorije odgovora na pitanja u eksternom ocjenjivanju učeničkih postignuća", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 2, pp. 165-176, ISBN 99938-649-8-6, 2004
 22. D. Ilić, S. Stević, "Analiza uticaja morfoloških i motoričkih varijabli na uspjeh učenika u atletici", Analiza grupisanja, No. 1, pp. 2001-2008, ISBN 86-7479-041-8, 1995
 23. S. Stević, S. Puškarević, "Statistički pristup analizi likvidnosti organizacija udruženog rada ", Planiranje i analiza poslovanja, No. 2, pp. 61-68, ISSN 0554-2537, 1990
 24. S. Stević, "Prilog analizi likvidnosti radne organizacije", Planiranje i analiza poslovanja, No. 2, pp. 40-43, ISSN 0554-2537, 1989
 25. S. Stević, "Analiza značajnosti nekih faktora produktivnosti rada", Planiranje i analiza poslovanja, No. 9, pp. 41-48, 1986
 26. S. Stević, "Kontrola kvaliteta proizvoda na osnovu uzorka", Planiranje i analiza poslovanja, No. 3, pp. 46-58, 1986
 27. S. Stević, "Pokazatelji funkcionalnosti sredstava za rad", Planiranje i analiza poslovanja, No. 12, 1985
 28. S. Stević, "Predviđanje broja izostanaka sa posla primjenom stohastičkog modeliranja", Planiranje i analiza poslovanja, No. 9, pp. 38-43, 1985
 29. S. Stević, "Primjena metoda uzorka u ocjeni iskorišćenosti radnog vremena", Planiranje i analiza poslovanja, No. 4, 1985
 Научни скупови Укупно
26
 1. S. Stević, D. Tešić, "Tehničko-tehnološka i tržišna uspješnost malih i srednjih preduzeća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine", Zbornik radova osme međunarodne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko "Perspektive vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja", pp. 1-12, ISBN 978-99938-95-50-3, UDK 378:330.34(082)(0.034.4), URL http://konferencija.efb.ues.rs.ba, 2022
 2. V. Mirković, S. Stević, "Evaluacija uspješnosti predviđanja kretanja broja turista u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine", Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 6, pp. 43-51, ISBN 978-99938-95-40-4, 2020
 3. V. Marković, D. Maksimović, S. Stević, "Određivanje relativnog značaja kriterijuma za ocjenu uspješnosti poslovanja preduzeća", Zbornik radova sa Međunardnog naučnog skupa EkonBiz 2017, pp. 20-33, ISBN 978-99955-45-25-3, 2018
 4. S. Stević, "Značaj Statističke analize u ekonomiji i poslovnom pdlučivanju", Zbornik radova sa Naučnog skupa: Institucije i ekonomija - Šta (ne) možemo uraditi bolje- , pp. 447-454, 2017
 5. S. Stević, "Poslovni ambijent uBrčko distriktu Bosne i Hercegovine - stanje i perspektive", Treća internacionalna konferencija Ekonomskog fakulteta Brčko, pp. 1-13, UDK 334.758:339.137.2 (497.6), 2016
 6. S. Stanić, S. Stević, "Razvoj obrazovanja u funkciji unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srpske", Zbornik radova sa Naučnog skupa: Pretpostavke i mogućnosti unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srpske, pp. 157-171, ISBN 978-99938-21-52-6, 2013
 7. S. Stević, "Uloga i značaj ekonomske statistike u integracionim procesima", Međunarodna naučna konferencija: Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, pp. 134-141, ISBN 978-9958-604-78-2, 2013
 8. S. Stević, L. Milićević, "Primena matematičkih metoda u penziono-invalidskom osiguranju", Zbornik radova, 10. Kongres matematičara Jugoslavije, 2001
 9. L. Milićević, S. Stević, "Primjena računara za optimalno određivanje broja radnika u proizvodnji artikala kratkog vijeka trajanja", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko/Proceedings of Faculty of Economics Brcko, pp. 402-415, 2001
 10. L. Milićević, S. Stević, L. Radovanović, "Upravljanje zalihama lekova pomoću simulacije", Zbornik radova SIM-OP-IS, No. 29, 2001
 11. L. Milićević, S. Stević, L. Radovanović, "Modeliranje u funkciji unapređivanja informacionog sistema penziono-invalidskog osiguranja", Zbornik radova SIM-OP-IS, 2000
 12. L. Milićević, S. Stević, L. Radovanović, "Primena metode Monte Karlo u poslovnom odlučivanju", Zbornik radova SIM-OP-IS, 2000
 13. S. Stević, "Rangiranje i izbor investicionih programa", Zbornik radova JUPMA '99, Treći internacionalni sipozijum iz Projekt menadžmenta, 1999
 14. S. Stević, "Ocjena efikasnosti poslovanja preduzeća metodom Iterativnog kompromisnog rangiranja (IKOR)", Zbornik radova: SIM-OP-IS, 1994
 15. S. Stević, "Visoko obrazovanje i privredni razvoj: Primjer Republike Srpske", Knjiga apstrakata Pete Međunarodne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko: "Uloga visokoškolskih ustanova u savremenom poslovnom ambijentu", pp. 12, ISBN ISBN 978-99938-95-34-3, URL http://konferencija.efbrcko.ba, 2018
 16. I. Stević, S. Stević, Z. Breda, "Application of MCDM methods to evaluation in tourism: Some of Porto's most emblematic cultural sites", 5th International Conference: Local Identiti and Tourism Management on World Heritage - Trends and Challenges, 2017
 17. S. Stević, S. Lalić, "Izgradnja poslovnog ambijenta za razvoj malih i sredjih preduzeća kao preduslov za povećanje konkurentnosti privrede malih zemalja", Naučni skup: Strategije razvoja i ekonomske saradnje malih zemalja u uslovima globalizacije i regionalnih integracija, 2017
 18. I. Stević, S. Stević, "Challenges for the survival of Travel Agencies due to new tendencies on the tourism market", The 6th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure (Eds. M. Kozak and N. Kozak), 2012
 19. V. Mirković, S. Stević, "Statističko istraživanje razlika u strukturi i ostvarenim rezultatima studenata na Ekonomskom fakutetu Brčko", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 9, pp. 3-11, 2015
 20. S. Stević, S. Fazlović, "Greške i njihovo otklanjanje u revizorskoj metodi uzorka kao doprinos poboljšanju informativnih mogućnosti finansijskih izvještaja", Zbornik radova sa Naučnog skupa: Preduzetništvo, informativne mogućnosti finansijskih izvještaja i upravljanje preduzećem, pp. 145-160, 2002
 21. D. Lazarević, S. Stević, "Tehnološki park kao mogućnost bržeg osvajanja savremene tehnologije", Zbornik radova sa Naučnog skupa: Položaj nauke u Republici Srpskoj, pp. 183-191, 2001
 22. L. Milićević, S. Stević, L. Radovanović, "TEORIJSKI I METODOLOŠKI ASPEKT PRIMENE METODE MONTE KARLO", 10. Kongres matematičara Jugoslavije, Beograd, 8-11. oktobar 2000. Zbornik radova., 2001
 23. S. Stević, "Istraživanje pokazatelja efikasnosti poslovanja preduzeća", Zbornik radova: Majski skup '94. Sekcije za klasifikacije Saveza statističkih društava Jugoslavije, No. 8, pp. 291-298, 1994
 24. S. Stević, "Klasifikovanje opština u BiH prema nivou ekonomske razvijenosti primenom kvadratnog I-odstojanja", Zbornik radova: Majski skup '87. Sekcije za klasifikacije Saveza statističkih društava Jugoslavije, No. 2, pp. 150-164, 1988
 25. S. Stević, "Ocjena nivoa ekonomske razvijenosti opština", Zbornik radova Majskog skupa '88, Sekcije za klasifikacije Saveza statističkih društava Jugoslavije, No. 2, pp. 111-121, 1988
 26. S. Stević, E. Veledar, "Primjena statističkog modeliranja u planiranju produktivnosti rada", Zbornik radova Naučno-stručnog skupa PROMJER '87, pp. 365-377 , 1987