Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Amira Pobrić


Чланица : Економски факултет Брчко

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
1
 1. A. Pobrić, "Računovodstveni informacioni sistemi", 2021
 Научни часописи Укупно
10
 1. A. Pobrić, "Izveštavanje o rizicima kroz finansijske izveštaje kompanija", Ekonomske ideje i praksa , No. 32, pp. 57-74, 2019
 2. A. Pobrić, "Kontingentni pristup dizajnizanju sistema upravljačkog računovodstva", Ekonomske ideje i praksa , No. 20, pp. 87-107, ISSN 2217-6217, URL http://ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Rad-142-II.pdf, 2016
 3. A. Pobrić, "Measuring Customer Profitability: The Appliability of Diffrent Concepts in Practice", Ekonomika preduzeća, Vol. 62, No. 3-4, pp. 187-200, 2014
 4. A. Pobrić, "Uticaj participativnog pristupa budžetiranju na ponašanje subordiniranih menadžera i performanse preduzeća", Financing, Naučni časopis za ekonomiju, Vol. 8, No. 4, pp. 5-11, 2017
 5. A. Pobrić, "Istraživanje ABC paradoksa", Ekonomika preduzeća, Vol. 57, No. 9-10, pp. 427-438, 2009
 6. A. Pobrić, "RISK DISCLOSURES IN FINANCIAL STATEMENTS OF BANKS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA", Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, No. 18, pp. 11-26, UDK 336.146:005.334]:336.71(497.6), DOI 10.7251/ZREFIS1918011P, URL http://zrefis.ekofis.ues.rs.ba/images/zrefis2019-18/11-26%20Pobric.pdf, 2019
 7. A. Pobrić, "THE APPLICATION OF FAIR VALUE ACCOUNTING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA", Acta Economica, Vol. 17, pp. 149-167, UDK 005.915(497.6):[657.6:336.76, DOI 10.7251/ACE1931149P, URL http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/397/351, 2019
 8. A. Pobrić, "Distribucija profitabilnosti unutar portfolija kupaca", FINRAR, No. 4, pp. 5-11, ISSN 1512-9373, 2016
 9. A. Pobrić, "Primena ABC koncepta u budžetiranju performansi preduzeća", FINRAR, pp. 12-20, 2009
 10. A. Pobrić, "Značaj koncepta ABC u procesu izbora dobavljača", Računovodstvo, Vol. 52, No. 1-2, pp. 35-44, 2009
 Научни скупови Укупно
2
 1. A. Pobrić, "The influence of budgeting features on subordinate managers' propensity to create budgetary slack", Economic policy for smart, inclusive and sustainable growth, pp. 441-455, 2017
 2. A. Pobrić, "Upravljačko-računovodstveni izazovi u procesu upravljanja krizom preduzeća", Zbornik radova sa XIV Kongresa SR i R Republike Srpske "Uloga finansijske i računovodstvene profesije u prevazilaženju krize u realnom i finansijskom sektoru", pp. 409-430, 2010