Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Vasilijana Mirković


Чланица : Економски факултет Брчко

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
1
 1. S. Stević, V. Mirković, "Finansijska matematika - Osnovi i primjena (Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje)", pp. 314, ISBN 978-99938-95-17-6, 2014
 Научни часописи Укупно
3
 1. V. Mirković, "Rizici u elektronskom bankarstvu", Poslovni konsultant - međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis (EBSCO PUBLISHING), Vol. I, No. 3 i 4, pp. 72−82, 2009
 2. V. Mirković, "Upotreba veb sajtova u distributivne i marketinške svrhe od strane osiguravajućih kompanija u svijetu i kod nas", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, No. 6, pp. 323−337, 2012
 3. S. Stević, V. Mirković, D. Tešić, "Ocjena zadovoljstva poslom kao pokazatelja položaja zaposlenih u preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, Vol. 11, No. 1, pp. 65-74, ISSN 2303-8861 (Print), 2490-2373 (Online), UDK 33, URL http://zbornik.efbrcko.ba, 2017
 Научни скупови Укупно
7
 1. V. Mirković, S. Stević, "Evaluacija uspješnosti predviđanja kretanja broja turista u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine", Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 6, pp. 43-51, ISBN 978-99938-95-40-4, 2020
 2. V. Mirković, "Mediators in Electronic Insurance and Reinsurance", International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2012, pp. 143-146, 2012
 3. V. Mirković, "Technical and Data Security Risks in Electronic Business", II International Symposium EMC 2012 (Engineering Management and Competitiveness 2012), pp. 155-160, 2012
 4. V. Mirković, "Elektronska tržišta reosiguranja – novi oblik poslovanja u reosiguravajućoj djelatnosti", Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa “Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima", pp. 247-253 , 2011
 5. V. Mirković, "Određivanje cijena obveznica", Zbornik radova - Međunarodni okrugli sto povodom 125 godina razvoja ekonomske misli u Brčkom, pp. 116-124, 2008
 6. V. Mirković, S. Stević, "Statističko istraživanje razlika u strukturi i ostvarenim rezultatima studenata na Ekonomskom fakutetu Brčko", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 9, pp. 3-11, 2015
 7. V. Mirković, "Analiza razvijenosti osiguranja u zemljama bivše SFRJ ", Zbornik radova nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta u Brčkom, No. 5, pp. 126-130, 2009