Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Radenka Bjelošević


Чланица : Саобраћајни факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни часописи Укупно
3
 1. R. Bjelošević, "Analiza saobraćajne infrastrukture Dervente ", Tehnika, No. 4, pp. 567-574, ISSN 0040-2176, URL https://www.sits.org.rs/include/data/docs2581.pdf, 2019
 2. R. Bjelošević, "Evaluation of conditions in the traffic flow on the crossroad of the main road M4 and Milutin Milankovic Boulevard in Banja Luka", Put i saobraćaj, Vol. 66, No. 1, pp. 41-46, DOI 10.31075/PIS.66.01.08, URL http://putisaobracaj.rs/index.php/PiS/issue/view/14, 2020
 3. R. Bjelošević, "Provjere bezbjednosti saobraćaja magistralnog puta M14.1 dionica: Nova Topola - Srbac", Put i saobraćaj, Vol. 66, No. 4, pp. 51-58, ISSN 0478-9733, ISBN 2406-1557, UDK 625./.8+651.1, DOI 10.31075/PIS.66.04.06, URL http://www.putisaobracaj.rs/index.php/PiS/article/view/169, 2020
 Научни скупови Укупно
10
 1. A. Alihodžić, R. Bjelošević, "Analiza bezbjednosti saobraćaja i saobraćajnih nezgoda na magistralnom putu M-4 Doboj Istok - Gračanica", XVI Međunarodna konfesencija EKONOMSKO/PRAVNO/KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI, No. 016, pp. 669-678, ISSN 2232-8807, ISBN 2232-8807, 2017
 2. T. Sinanović, A. Alihodžić, R. Bjelošević, S. Simić, "Logistika transporta putnika u gradu Doboju", XVI Međunarodna konfesencija EKONOMSKO/PRAVNO/KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI, No. 016, pp. 619-628, ISSN 2232-8807, ISBN 2232-8807, 2017
 3. A. Alihodžić, R. Bjelošević, "Utvrđivanje karakteristika funkcionisanja parkiranja na uličnom frontu u centralnoj zoni Gradačca", XVI Međunarodna konfesencija EKONOMSKO/PRAVNO/KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI, No. 016, pp. 650-658, ISSN 2232-8807, ISBN 2232-8807, 2017
 4. T. Sinanović, R. Bjelošević, S. Simić, A. Alihodžić, D. Đurić Zečević, "Analiza mogućih rješenja za unapređenje stajališta na liniji javnog gradskog transporta putnika u funkciji bezbjednosti putnika", XIV Međunarodna konferencija, "KORPORATIVNA SIGURNOST U BiH I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA EKONOMSKOG, PRAVNOG I KOMUNIKOLOŠKOG ASPEKTA", ISSN 2232-8807, 2016
 5. S. Simić, V. Vasiljević , R. Bjelošević, A. Alihodžić, "Uticaj faktora sposobnosti željezničkih radnika na bezbjednost saobraćaja", XIV Međunarodna konferencija "KORPORATIVNA SIGURNOST U BiH I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA EKONOMSKOG, PRAVNOG I KOMUNIKOLOŠKOG ASPEKTA" , ISSN 2232-8807, 2016
 6. R. Bjelošević, "ANALIZA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA UKRŠTANJU ULICA TRIVE AMELICE I DR MLADENA STOJANOVIĆA U BANJOJ LUCI", VII međunarodni simpozijum "NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA 2019", No. VII, pp. 181-188, ISBN 978-99955-36-79-4 , URL http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/, 2019
 7. R. Bjelošević, "VREDNOVANJE USLOVA U SAOBRAĆAJNOM TOKU NA UKRŠTANJU MAGISTRALNOG PUTA M4 I BULEVARA MILUTINA MILANKOVIĆA U BANJOJ LUCI", VII međunarodni simpozijum "NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA 2019", No. VII, pp. 204-211, ISBN 978-99955-36-79-4 , URL http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/, 2019
 8. Z. Ćurguz, B. Marić, V. Malčić, R. Bjelošević, "Zbornik radova VII međunarodnog simpozijuma "NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA 2019"", Zbornik radova VII međunarodnog simpozijuma "NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA 2019", No. 7, pp. 1-706, ISBN 978-99955-36-79-4, URL http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2020/02/NH19-Zbornik-radova-VM-final-3-2-2020.pdf, 2019
 9. S. Simić, M. Pavlović, R. Bjelošević, "Analiza bezbjednosti saobraćaja na putnim prelazima u Republici Srpskoj", BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI, ISBN 978-99976-618-7-6., 2016
 10. Ž. Stević, R. Bjelošević, B. Đurić, "Povratna logistika Doboja - upravljanje čvrstim komunalnim otpadom", III Međunarodna konferencija – Novi horizonti saobraćaja i komunikacija, Vol. 3, No. 3, pp. 575-581, ISBN 978-99955-36-28-2, 2011