Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Veljko Banđur


Чланица : Педагошки факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни часописи Укупно
2
  1. V. Banđur, B. Sladoje Bošnjak, "Метакогниција: Концептуална и методолошка разматрања/Мetacognition: Conceptual and methodological considerations, ", ТEME, Vol. г. XL, No. бр. 1, pp. стр. 365-378, UDK UDK 37.012:159.922, 2016
  2. V. Banđur, S. Kaurin, "Razumijevanje položaja učenika u kontekstu različitih didaktičkih i glotodidaktičkih koncepcija", Pedagogija-časopis foruma pedagoga, No. 4, pp. 381- 391, ISSN 0031-3807, UDK -37, 2016