Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Dragan Čihorić


Чланица : Академија ликовних умјетности

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни часописи Укупно
5
  1. D. Čihorić, "Прилог проучавању ликовне педагогије двадесетих. Ружичкина писма Табаковићу 1922-24.", Зборник Матице српске за ликовне уметности, No. 45, pp. 293-302., ISSN 0352-6844, UDK 7(5), 2017
  2. D. Čihorić, "Млада београдска критика и Изложба групе сликара из Босне (1939)", Зборник Матице српске за ликовне уметности, No. 44, pp. 199-210., ISSN 0352-6844, UDK 7 (5), 2016
  3. D. Čihorić, "Kritičarski pogled iz jugoslovenske provincije. Milan Selaković u sarajevskom Pregledu", Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, No. 13, pp. 101-117., ISSN 2217-3951, 2017
  4. D. Čihorić, ""Nova žena " i "Novi čovek". Idejno-likovni dijalog sa Miroslavom Krležom", Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, No. 12, pp. 77-88., ISSN 2217-3951, 2016
  5. D. Čihorić, "Ликовна критика у Жени Данас (1936-1940)", Зборник Народног музеја, Vol. XXII, No. 2, ISSN 0522-8352, 2016