Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Jelena Marković

Dr um.

Чланица : Академија ликовних умјетности

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни скупови Укупно
2
  1. J. Marković, "Scratch Media, Zagrebi medije", Naučni skup Filozofija medija:mediji i alternativa, pp. 117-127, ISBN 978-86-7604-163-3, 2018
  2. J. Marković, "Zagrebi medije", Interdisciplinarni naučni simpozijum Filozofija medija: mediji i alternativa 2017, ISBN 978-86-920749-1-2 (EDS), 2017