Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Saša Knežević

redovni profesor

Чланица : Филозофски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
7
 1. S. Knežević, "U tavnici sunce ogrijalo", pp. 180, ISBN 978-86-6309-193-1, 2018
 2. S. Knežević, "Вишњићев пјеснички споменик револуцији", pp. 172, ISBN 978-99955-50-06-6, UDK 821.163.41.09:398, 2012
 3. S. Knežević, "Препознавања", pp. 164, ISBN 978-99976-21-15-3, UDK 821.163.41.09, 2017
 4. S. Knežević, S. Samardžija, O. Mitenko, "Гора божурова - биљни свет у традиционалној култури словена", Симболика биљног и животињског свијета у приповијеткама Иве Андрића, pp. 298, ISBN 987-86-7301-095-3, UDK 398(=16):582(082); 921.16.09:398:082, 2017
 5. S. Knežević, "Narodne pripovijetke i predanja", pp. 338, ISBN 978-99976-33-06-4, 2018
 6. S. Knežević, "Epske narodne pjesme", pp. 390, ISBN 978-99976-33-02-6, 2017
 7. S. Knežević, "Lirske narodne pjesme", pp. 300, ISBN 978-99976-33-04-0, 2017
 Научни часописи Укупно
3
 1. S. Knežević, "Vukova Pjesnarica u zbirci Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine I Bogoljuba Petranovića", Zbornik radova sa 44. Međunarodnog naučnog skupa Naučni sastanak slavista u Vukove dane, No. 44/2, pp. 339-348, ISBN 978-86-6153-292-4, 2015
 2. S. Knežević, "Skrajnuti pjesnici izgubljenog grada", Časopis Književna istorija, No. XLIX/162, pp. 27-35, ISSN 0350-6428, 2017
 3. S. Knežević, "Od Crnog Đorđije do Karađorđevića", Srpska vila, časopis za književnost i kulturu, No. 49, pp. 201-209, ISSN 0354-7116, 2019
 Научни скупови Укупно
11
 1. S. Knežević, B. Popadić, "Psihološki osvrt na pjesme Filipa Višnjića", Nauka i svarnost, Vol. 11, No. 1, pp. 441-449, ISSN 2490-4047, DOI 10.7251/ZRNS1701441K, URL http://www.ffuis.edu.ba/index.php/n-ucni-s-up-vi/n-ucni-s-up-2016, 2017
 2. S. Knežević, B. Kovačević, "Рецепција и откриће у настави књижевности", Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци , pp. 457- 466, 2010
 3. B. Kovačević, S. Knežević, "Igrolika nastava - inovativni model nastave po mjeri učenika", Škola po mjeri, pp. 411-424, ISBN 978-953-7498-24-5, UDK 371.382, 2009
 4. S. Knežević, B. Kovačević, "Interactive learning and students competences in teaching literature", Suvremene strategije učenja i poučavanja , pp. 477-486, ISBN 978-953-7498-32-0, UDK 371.3(63), 2011
 5. S. Knežević, "Grad - grobnica za prekobrojne", San o gradu II, pp. 29-42, ISBN 978-99976-21-53-5, 2019
 6. S. Knežević, "I debelog mesa ovnujskoga - funkcija tociva i peciva u pjevačkom opusu Tešana Podrugovića", Gozba i književnost, pp. 135-150, ISBN 978-99976-21-56-6, 2019
 7. S. Knežević, "Jezdimir Munta izgubljen u Makondu ili magijski realizam Kiše Dobrila Nenadića", Ćorovićevi susreti, Srpska proza danas - Književno djelo Dobrila Nenadića, ISBN 978-99938-90-50-8, 2019
 8. S. Knežević, "Mitska Srbija u poetskoj viziji Filipa Višnjića", Značaj srpskog jezika i književnosti u očuvanju identiteta Republike Srpske V, ISBN 978-99976-45-04-3, 2019
 9. S. Knežević, "Флорално фаунална симболика Кочићеве прозе", O Петру Кочићу, pp. 99-114, ISBN 978-99976-21-22-1, UDK 821.163.41.09 Кочић П. (082), 2017
 10. S. Knežević, "Истина или слобода?", Бранко Ћопић, pp. 35-48, ISBN 978-99976-21-07-8, UDK 821.163.41.09 Ћопиић Б. (082), 2015
 11. S. Knežević, "Nepoznate riječi i izrazi", Značaj srpskog jezika za očuvanje srpskog kulturnog identiteta, pp. 257-270, ISBN 978-99976-21-55-9, 2019