Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Predrag Katanić

vanredni profesor

Чланица : Факултет пословне економије

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
6
 1. N. Tešić, B. Paunović, P. Katanić, "Alternative Mechanisms of Transferring Catastrophe Risks to the Capital Market", Insurance Market After Covid-19, No. Chapter 19, pp. 345-364, ISBN 9788640316446, 2020
 2. S. Damjanović, P. Katanić, B. Krsmanović, "EXCEL ZA EKONOMISTE", Udžbenik, pp. 223, ISBN 978-99955-45-30-7, UDK 004.42EXCEL, 2020
 3. S. Damjanović, P. Katanić, "Integrisano razvojno okruženje Visual Studio 2013", udžbenik, pp. 213, ISBN 978-99955-45-23-9, 2017
 4. S. Damjanović, P. Katanić, "Programski jezik Visual Basic zbirka zadataka", udžbenik, pp. 226, ISSN COBISS.RS-ID 4324376, ISBN 978-99955-45-18-5, 2014
 5. S. Damjanović, P. Katanić, "PROGRAMSKI JEZIK VEE PRO", udžbenik, pp. 197, ISSN COBISS.BH-ID 2152728, ISBN 978-99938-624-7-5, 2011
 6. S. Damjanović, P. Katanić, B. Drakul, "ZBIRKA ZADATATAKA IZ POSLOVNE INFORMATIKE", udžbenik, pp. 171, ISSN COBISS.BH – ID 839448, ISBN 978-99955-45-01-7, 2008
 Научни часописи Укупно
12
 1. S. Damjanović, P. Katanić, "Employing Microsoft Excel for Enhanced Mathematical and Statistical Online Pedagogy in Economics Amidst a Pandemic", Education Science and Management, Vol. 1, No. 2, pp. 59-72, DOI doi.org/10.56578/esm010201, URL https://doi.org/10.56578/esm010201, 2023
 2. P. Katanić, S. Damjanović, "CORRELATION OF HUMAN MOBILITY IN the CAPITALS OF SEVEN EUROPEAN COUNTRIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC", Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications (ORESTA), Vol. 5, No. 2, pp. 1-24, ISSN 2620-1607, ISBN 2620-1747, DOI DOI: https://doi.org/10.31181/oresta300622045, URL https://oresta.rabek.org, 2022
 3. S. Damjanović, B. Petrić, P. Katanić, "Program for the Recording Temperature Characteristic in the Furnace", Journal of Electrical Engineering 5 (2017) , No. 5, pp. 163-169, ISSN ISSN 2328-2223, DOI DOI: 10.17265/2328-2223/2017.03.007, 2017
 4. S. Damjanović, P. Katanić, "A program for conformity assessment of the calibration results with the specification", International Journal of Electrical Engineering and Computing (IJEEC), Vol. 3, No. 1, pp. 9, ISSN 2566-3682, UDK 005.6:001.891]:004.021, DOI 10.7251/IJEEC1901009D, URL https://ijeec.etf.ues.rs.ba, 2019
 5. B. Drakul, S. Damjanović, P. Katanić, "PROGRAM ZA PRAĆENјE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA", Zbornik radova EkonBiz 2019, No. N19, pp. 446-457, ISBN 978-99955-45-29-1, UDK 657.372.3:004.4, URL http://www.ekonbiz.ues.rs.ba, 2019
 6. B. Drakul, S. Damjanović, P. Katanić, "PROGRAM FOR MONITORING PRODUCTION", Novi Ekonomist čаsopis zа ekonomsku teoriju i prаksu, Vol. 11(2), No. 23, pp. pp.1-7, ISSN 1840-2313 (Print) 2566-333X (Online), UDK 658.5:334.72.021, DOI 10.7251/NOE1823083D, URL http://www.noviekonomist.info, 2018
 7. B. Drakul, S. Damjanović, P. Katanić, "Program za praćenje proizvodnje", Novi Ekonomist čаsopis zа ekonomsku teoriju i prаksu, Vol. 12(1), No. 23, pp. str.1-7, ISSN 1840-2313 (Print) 2566-333X (Online), UDK 658.5:334.72.021, DOI 10.7251/NOE1823083D, URL http://www.noviekonomist.info, 2018
 8. P. Katanić, B. Radojčić, "Pest analiza tržišta telekomunikacija u BiH", Novi ekonomist - časopis za ekonomsku teoriju i praksu, br. 9, 2011
 9. S. Ilić, S. Damjanović, P. Katanić, "Prednosti i nedostaci primjene pametnih kućanskih uređaja", Zbornik radova EkonBiz 2023 (XI Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2023), Vol. 1, pp. 129-143, ISBN 978-99955-45-42-0, UDK 621.3:004.4, URL http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/article/view/264/269.html, 2023
 10. P. Katanić, S. Damjanović, "Откривања преваре приликом продаје производа преко интернета", Зборник радова ЕКОНБИЗ 2022, pp. 152-161, ISBN 978-99955-45-38-3, UDK 343.222.2:004.738.5, URL http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/index.html, 2022
 11. S. Damjanović, P. Katanić, B. Drakul, "UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA GLOBALNU MOBILNOST U ZAJEDNICI", Novi Ekonomist; Časopis za teoriju i praksu; Fakultet poslovne ekonomije, Vol. 15(2), No. 30, pp. 6-23, ISSN ISSN 2566-333X, ISBN ISSN 1840-2313, UDK 33, URL www.noviekonomist.info, 2021
 12. S. Damjanović, P. Katanić, B. Drakul, "PRIMJENA EXCEL-A U EKONOMIJI", Zbornik radova EKONBIZ 2020 (VIII Internacionalni naučni skup EKONBIZ), No. 2, pp. 158-171, ISBN 978-99955-45-36-9, UDK 005.5:004.4, URL http://www.ekonbiz.ues.rs.ba, 2020
 Научни скупови Укупно
24
 1. S. Damjanović, P. Katanić, V. Petrović, "HUMAN MOBILITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN WESTERN BALKAN COUNTRIES", Conference Proceedings: Economic and Business Trends Shaping the Future, pp. 1-12, DOI http://doi.org/10.47063/EBTSF.2021.0021, URL http://doi.org/10.47063/EBTSF.2021.0021, 2021
 2. S. Damjanović, P. Katanić, B. Petrić, "Međunarodna interkomparacija mjerenja izvršenih sa digitalnog multimetra HP3458A", XIX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020, No. 19, pp. 174-179, ISBN 978-99976-710-6-6 , URL https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2020, 2020
 3. S. Damjanović, P. Katanić, B. Petrić, "Iskazivanje usklađenosti rezultata etaloniranja sa specifikacijom uključujući granične slučajeve", Zbornik radova sa Kongresa metrologa Srbije 2019, Vol. 1, No. 1, pp. str. 37- 44, ISBN 978-86-6022-220-8, 2019
 4. S. Damjanović, P. Katanić, B. Petrić, "Međulaboratorijsko poređenje sa termoparom N tip", Zbornik radova sa Kongresa metrologa Srbije 2019, Vol. 1, No. 1, pp. str. 1- 8, ISBN 978-86-6022-220-8, 2019
 5. S. Damjanović, P. Katanić, V. Gluhović, "Program za snimanje dinamičkih parametara avionskog motora Viper 632", INFOTEH-JAHORINA 2017, No. CIP-007:004(082)(0.034.4), COBISS.RS-ID 64906, pp. 6, ISBN 978-99976-710-0-4, 2017
 6. S. Damjanović, B. Petrić, P. Katanić, "Program za snimanje temperaturnih polјa u pećima", INFOTEH-JAHORINA 2016 – Zbornik radova, No. CIP-007:004(082)(0.034.4), COBISS.RS-ID 57940, pp. 5, ISBN 978-99976-682-2-6, 2016
 7. B. Drakul, S. Damjanović, P. Katanić, "Automatska obrada izvoda iz banke na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2015, Vol. RSS-2-4, pp. 515-520, ISSN CIP-007:004(082)(0.034.4), COBISS.RS-ID 50227, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 8. P. Katanić, S. Damjanović, B. Drakul, "Centralizovani sistem za prikupljanje i obradu podataka o kvalitetu vazduha", Zbornik radova sa 20 međunarodne konferencije Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu 2015, pp. 456-463, ISSN COBISS.SR-ID 218113548, ISBN 978-86-7233-352-7, UDK UDC 004.4:005.6]:[502.3:613.5, 2015
 9. S. Damjanović, P. Katanić, B. Drakul, "Sistem za mjerenje i obradu podataka o kvalitetu vazduha", Zbornik radova sa Kongresa metrologa Srbije 2015, pp. 001-006, ISSN COBISS.SR-ID 218113548, ISBN 978-86-7518-182-8, 2015
 10. P. Katanić, S. Damjanović, B. Drakul, "WEB aplikacija za obradu podataka o kvalitetu vazduha", Zbornik radova sa savjetovanja sa međunarodnim učešćem INFORMACIONE TEHNOLOGIJE RAZVOJ I PRIMJENA U UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE 2015, No. 1, pp. 41-53, ISSN COBISS.SR-ID 219554572, ISBN 978-86-80464-00-8, 2015
 11. S. Damjanović, B. Petrić, P. Katanić, "Međulaboratorijsko poređenje mjerenja temperature sa dva otporna termometra", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2014, Vol. PRS-1, pp. 533-538, ISSN CIP-007:004(082)(0.034.4), COBISS.RS-ID 42470, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 12. P. Katanić, S. Damjanović, B. Drakul, "Model automatskog monitoringa kvaliteta vazduha baziran na inteligentnom datalogeru", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2014, Vol. RSS-7-10, pp. 999-1004, ISSN CIP-007:004(082)(0.034.4), COBISS.RS-ID 42470, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 13. S. Damjanović, B. Petrić, P. Katanić, "Međulaboratorijsko poređenje mjerenja temperature između 7 laboratorija", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2013, Vol. PRS-2, pp. 490-494, ISSN CIP-007:004(082)(0.034.2) 658.5:007(082)(0.03, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
 14. P. Katanić, S. Damjanović, "Model aktivnog upravljanja HFC mrežom upotrebom frekventnog multipleksiranja u procesu zamjene DocSIS 2.0 tehnologije", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2013, Vol. KST-1-8, pp. 349-353, ISSN CIP-007:004(082)(0.034.2) 658.5:007(082)(0.03, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
 15. P. Katanić, S. Damjanović, "Funkcionalni model sistema za paralelnu distribuciju video servisa u DVB-C i IPTV okruženje", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2012, Vol. KST-2-10, pp. 315-319, ISSN CIP-007:004(082)(0.034.2) 658.5:007(082)(0.03, ISBN 978-99938-624-8-2, UDK COBISS.BH-ID 2749464, 2012
 16. B. Drakul, S. Damjanović, P. Katanić, V. Đurić, "Program za praćenje studentskih uplata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2012, Vol. RSS-2-4, pp. 595-599, ISSN CIP-007:004(082)(0.034.2) 658.5:007(082)(0.03, ISBN 978-99938-624-8-2, UDK COBISS.BH-ID 2749464, 2012
 17. P. Katanić, S. Damjanović, "Analiza širokopojasnih mreža na primjeru komparacije HFC i FTTH tehnologije", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2011, Vol. B-III-4, pp. 205-209, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 18. S. Damjanović, P. Katanić, B. Popović, "Simulacija laboratorijskih vježbi iz predmeta električna mjerenja u programskom jeziku VEE Pro", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2011, Vol. E-V-10, pp. 793-798, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 19. P. Katanić, S. Damjanović, "Implementacija VOICE OVER IP (VOIP) servisa baziranog na SIP protokolu u okviru kablovskog distributivnog sistema", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2010, Vol. B-II-15, pp. 241-244, ISBN 978-99938-624-2-8, 2010
 20. S. Damjanović, P. Katanić, "Akviziciono-merni sistem Agilent 34970A na ispitnoj stanici za turbo-mlazne motore VIPER", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2009, Vol. C-4, pp. 262-266, ISBN 978-99938-624-2-8, 2009
 21. S. Damjanović, P. Katanić, "Idejni projekat mjerno-akvizicionog sistema za ispitivanje turbomlaznih motora sa 120 mjernih signala", Zbornik radova sa Kongresa metrologa Srbije 2009, ISBN 978-86-7892-212-1, 2009
 22. P. Katanić, S. Damjanović, "Model integracije VoIP tehnologije u postojeća poslovna okruženja bazirana na softverskim IP PBX centralama", Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2009, Vol. B-II-5, pp. 152-155, ISBN 978-99938-624-2-8, 2009
 23. R. Božić, P. Katanić, "SOVEREIGN CREDIT RATING PREDICTION USING DATA MINING CLASSIFICATION TECHNIQUE", The Proceedings EKONBIZ 2024 (XII Conference EKONBIZ 2024 - 30th and 31st May 2024 in Bijeljina), pp. 49, ISBN 978-99955-45-44-4, UDK 336.774.3:622.271, URL http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/article/view/296/301.html, 2024
 24. P. Katanić, R. Božić, "NEOPHODNOST RAZVOJA NACIONALNOG PROJEKTA ZA PRIMJENU VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE KAO ODGOVOR NA GEOPOLITIČKE PROMJENE I NESIGURNOST", Zbornik radova XI Internacionalnog naučnog skupa EKONBIZ, pp. 356, ISBN 978-99955-45-42-0, UDK 316.42:004.4, URL http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/article/view/284/289.html, 2023
 Остало Укупно
1
 1. S. Damjanović, P. Katanić, B. Popović, "Simulacija laboratorijskih vježbi iz predmeta Električna mjerenja u programskom jeziku VEE PRO", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 10, No. Ref. E-V-10, , pp. p. 793-798, 2011