Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Tijana Baćović


Чланица : Правни факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
1
  1. S. Stjepanović, B. Morait, S. Ivanović, T. Baćović, "Увод у грађанско право", Универзитетски уџбеник са рецензијом, ISBN 978-99938-57-69-3, 2023