Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Cviko Jekić


Чланица : Економски факултет Брчко

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
2
 1. D. Ušćumlić, C. Jekić, S. Božičković, "Kvalitet i menadžment kvalitetom", ISBN 978-99938-95-56-5, 2024
 2. D. Ušćumlić, C. Jekić, "Menadžment kvalitetom", ISBN ISBN 978-99938-95-31-2 , 2018
 Научни часописи Укупно
2
 1. C. Jekić, "Procesno funkcionisanje lokalne samouprave", Econnomics časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 2015
 2. C. Jekić, "Kvalitet usluga lokalne samouprave", Novi Ekonomist čаsopis zа ekonomsku teoriju i prаksu, No. 16, 2014
 Научни скупови Укупно
11
 1. S. Božičković, C. Jekić, G. Mitrović, A. Skula, Ž. Filipović, "KONCENTRACIJA PRIVREDNIH DJELATNOSTI REPUBLIKE SRPSKE I NJIHOV UTICAJ NA ZAPOŠLJAVANJE I STRATEGIJSKE ODLUKE ", IX Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 2023 saobraćaja i komunikacija, ISBN 978-99976-12-06-9, URL http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/, 2023
 2. C. Jekić, "Kvalitet u lohn poslovima", Zbornik radova Jahorina poslovni forum 2022, ISSN ISSN 2303-8969, URL https://jbf.ekofis.ues.rs.ba/images/2022/Proceedings%20JBF%202022_Zbornik%20radova%20JPF%202022.pdf, 2022
 3. S. Božičković, C. Jekić, Z. GALIJAŠEVIĆ, M. Eremija, S. OSTOJIĆ, "SAOBRAĆAJNE MREŽE KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA I REGIONALNE KONCENTRACIJE PRIVREDNIH DJELATNOSTI", VIII međunarodni simpozijum "NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA 2021" DOBOJ, ISBN 978-99955-36-92-3, 2021
 4. C. Jekić, "Компатибилност циљева квалитета са стратешким правцем и контекстом организације ", Зборник радова са IX Интернационалног научног скупа ЕКОНБИЗ , URL http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/issue/archive.html, 2021
 5. C. Jekić, "Обезбјеђивање конзистентности система награђивања и културних претпоставки, вриједности, вјеровања, норми и ставова код спровођења изабране стратегије", Зборник радова са IX Интернационалног научног скупа ЕКОНБИЗ , URL http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/issue/archive.html, 2021
 6. C. Jekić, "Obezbjeđenje kvaliteta kao faktor uvjerenosti da sistem dobro funkcioniše", Zbornik radova četvrte internacionalne konferencije ekonomskog fakulteta Brčko, Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obr. u podsticanju ekonom. razvoja, No. 4, 2018
 7. C. Jekić, "PREDUZETNIČKO LIDERSTVO: PRISTUP FUNKCIJAMA LOKALNE SAMOUPRAVE", Zbornik radova Treće internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko "Partnerstvo vlasti, privrede insitucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja", pp. 424-431., ISBN 978-99938-95-24-4, 2016
 8. C. Jekić, "Poboljšavanje kvaliteta kao faktor postizanja i održavanja konkurentske prednosti", Q fest Festival kvaliteta 2017 Zbornik radova QUALITY FEST, ISBN 978-99976-719-0-5, 2017
 9. C. Jekić, "Mjesto i uloga organizacione kulture u sistemu kvaliteta", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko , Vol. 10, No. 10, pp. 11-21., ISSN 2303-8861, 2016
 10. C. Jekić, "Nematerijalno motivisanje zaposlenih", Zbornik radova Ekonomski fakultet Brčko, Vol. 9, No. 9, 2016
 11. C. Jekić, "Upravljanje ljudskim potencijalima u lokalnoj samoupravi", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, 2013