Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Miladin Jovičić


Чланица : Факултет пословне економије

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
7
 1. M. Jovičić, "Izazovi javno-privatnog partnerstva", knjiga, ISSN COBISS.RS-ID 4187160, ISBN ISBN 978-99955-45-16-1, , 2014
 2. M. Jovičić, "Ekonomika preduzeća", Knjiga-Udžbenik, ISSN COBISS.BH-ID 2578456, ISBN 978-99955-45-10-9., , 2012
 3. M. Jovičić, "Menadžment-principi i funkcije", knjiga, ISBN 978-99955-45-11-6, 2012
 4. M. Jovičić, " Osnove menadžmenta, ", Knjiga-udžbenik, ISBN 978-99955-45-09-03, 2011
 5. M. Jovičić, "Menadžment, ", Knjiga-udžbenik, ISBN 978-99955-45-05-5, 2009
 6. M. Jovičić, "Ocjenjivanje efikasnosti menadžera", knjiga, 2005
 7. M. Jovičić, "Preduzetni menadžment u osiguranju", 2005
 Научни часописи Укупно
24
 1. S. Pašalić, D. Stević, M. Jovičić, D. Vuković, "Dynamics and Directions of Demographic Changes in Bosnia and Herzegovina", International E-Journal of Advances in Social Sciences, pp. 555-564 , ISBN 978-605-64453-9-2, 2016
 2. M. Jovičić, B. Kovačević, "Research of the development and presence level of corporate social responsibility in the Republim of Srpska", TTEM, Vol. 8, No. 3, pp. 1250-1257, ISSN 1840-1503,, ISBN IMPAC FAKTOR 0,414, , 2013
 3. M. Jovičić, M. Mirković, "Downsizing-an exit strategy from the crisis“", Zbornik radova, Ekonomski fakultet Niš, , ISBN 978-86-6139-129-3, UDK 005.332.338.124.2,, 2016
 4. M. Jovičić, "Establishing Public-Private Partnerships in the Regions of Bosnia and Hercegovina and Serbia", Strategic Management, pp. 61-69, ISSN 1821-3448, UDK 330.322.12:330.14):330.34(497.11); 330.322.12, 2015
 5. M. Jovičić, A. Jovičić, "Inovacije i konkurentska prednost", Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, No. 33/15, pp. 193-202, ISSN 0350-2120, UDK 005.591.6.(005.366:339.137), , 2015
 6. M. Jovičić, "Javno i privatno partnerstvo-šansa i izazov", LIDER-DIREKTOR, No. 14, pp. 45-50, ISSN 1820-5453, , UDK 005.,, 2014
 7. M. Jovičić, A. Jovičić, "Specifičnosti javne uprave u Bosni i Hercegovini u funkciji održivog razvoja", Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 49, No. 29, pp. 163-181-, ISSN 0350-2120, , UDK 330., , 2013
 8. S. Pašalić, D. Vuković, M. Jovičić, D. Stević, "Dynamics and directions of demographic changes in BiH", IJASOS - International e-journal of advances in social sciences, Vol. 3, No. 7, pp. 555-564, ISBN 978-605-64453-9-2, DOI 10.18769/ijasos.309482, URL http://www.ocerint.org/intcess17_epublication/papers/158.pdf, 2017
 9. M. Jovičić, "Upravljanje krizom u preduzećima maloga i srednjeg biznisa", Acta Ekonomika, No. 6, pp. 207-220, ISSN ISSN 1512-858X, 2007
 10. M. Jovičić, Ž. Erceg, P. Đurić, "Uticaj strukture i dinamike angažovanih sredstava na poslovni uspjeh preduzeća", Novi ekonomist, časopis za ekonomsku teoriju i prkasu, No. 11, pp. 22-27, 2012
 11. M. Jovičić, A. Jovičić, "Ekonomičnost kao pokazatelj uspješnosti poslovanja", Novi ekonomist, No. 9, pp. 120, ISSN 1840-2313, URL http://www.noviekonomist.info, 2011
 12. M. Jovičić, "8. Uloga komuniciranja u procesu donošenja odluka", Novi Ekonomist, No. 8, pp. 35-41., ISSN 1840-2313., 2010
 13. M. Jovičić, B. Radojčić, "Parcijalni pokazatelji uspješnosti poslovanja - analiza primjera iz prakse", Novi ekonomist - časopis za ekonomsku teoriju i praksu, br. 7, 2010
 14. M. Jovičić, "Organizovanje sastanka i pregovaranje", Novi Ekonomist- časopis za ekonomsku teoriju i praksu, No. 1, pp. 47-50., ISSN 1840-2313., 2007
 15. M. Jovičić, M. Mirković, "1. “Dostignuti nivo kvaliteta obrazovanja u funkciji razvoja Bosne i Hercegovine“, ", 1. Novi Ekonomist, , Vol. 11(1),, No. 21, pp. 92-108, ISSN 1840-2313, , UDK 378.014.3/.017(497.6), , DOI 10.7251/NOE 17210921, 2017
 16. M. Jovičić, "Način vrednovanja primjene javno-privatnog partnerstva", Časopis za ekonomsku teoriju i analizu, Ekonomix, No. 2, pp. , str. 85-94., UDK 140200IJ 140200IJ , DOI 10.7251/OIK10.7251/OIK, 2015
 17. M. Jovičić, M. Mirković, "Upravljanje promjenama u funkciji sticanja i održavanja konkurentske prednosti", Novi ekonomist, No. 18, pp. 46-51, ISSN 1840-2313, UDK 005.332.3:330.137, DOI 10.7251/NOE1518046J, 2015
 18. M. Jovičić, "Iskustva zemalja Evropske Unije u primjeni javno privatnog partnerstva", Novi ekonomist br. 14, No. 15, pp. 19-26, ISSN 1840-2323, , UDK .339.7.012.(4-672EU), , 2014
 19. M. Jovičić, S. Subotić, "Biznis inkubatori-pokretačka snaga malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini", Poslovni consultant, No. 25, pp. 40-47, ISSN 1986-5538, 2013
 20. M. Jovičić, A. Jovičić, "Javno privatno partnerstvo i javni interes", Novi ekonomist, No. 13, pp. 17-23, UDK 334.752.658.114.2, 2013
 21. M. Jovičić, "Poslovno predviđanje u funkciji korištenja radom stečenih resursa", Poslovni konsultant , pp. 59-74, ISSN 1986-5538, , 2013
 22. M. Jovičić, "Efikasnost ZP „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ iskazanog preko dostignutog nivoa produktivnosti;", Novi ekonomist, No. 12, pp. 22-28, UDK 005.334:622(497.6 Ugljevik), 2012
 23. M. Jovičić, B. Radojčić, "Komparativna analiza produktivnosti rudnika i termoelektrana Ugljevik i Gacko", Poslovni konsultant - broj 10, 2011
 24. M. Jovičić, A. Jovičić, "Upravljanje i vlasništvo,", Novi Ekonomist- časopis za ekonomsku teoriju i praksu, No. 10, pp. 15-19, ISSN 1840-2313, 2011
 Научни скупови Укупно
15
 1. M. Jovičić, "Inovativnost privatnog sektora kao potencijal za uspješnu primjenu JPP u projektima od javnog značaja ", Četvrta međunarodna naučno-stručna konferencija, EF Banja Luka, , No. 4, pp. 140-147, ISSN COBIS.RS-ID 7337496 ,, ISBN 978-99938-46-76-5, 2018
 2. M. Jovičić, "Stvaranje digitalnog poslovnog okruženja putem saradnje javnog i privatnog sektora", Zbornik radova sa XXIII Internacionalnog naučnog skupa "Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu", pp. 26-31, ISBN 978-86-7233-372-5, 2018
 3. M. Jovičić, "Značaj saradnje javnog i privatnog sektopra za turistički razvoj Bosne i Hercegovine“ ,", VII Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem JPF-Održivi razvoj i institucionalno okruženj, pp. 305.313, ISSN 2303-8969, ISBN ISBN 977230389600, 2018
 4. M. Jovičić, M. Mirković, "Inovacije i konkurentost na globalnom nivou", Novi ekonomist, No. 20, pp. 64-73, ISSN 1840-2313, , UDK 339.13:338.242.2, , DOI 10.7251/NOE 1600264, 2016
 5. M. Jovičić, "Possibilities and Effects of Implementation of Outsourcing in Powee Utility of Republic Srpska“", pp. 103-112, ISBN 978-86-6139-115-6, , UDK 334.75/.76, , 2016
 6. M. Jovičić, M. Mirković, "Spoznaja o značaju procesa inoviranja", Inovacije i preduzetništvo - pokretači razvoja i zapošljavanja - Zbornik radova, pp. 208, ISBN 978-99938-46-65-9, URL http://www.ef.unibl.org/, 2016
 7. M. Jovičić, "Autsorsing kaо način povećanja efikasnosti preduzeće", Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja i zapošljavanja, pp. 196-208., ISBN ISBN 078-99938-46-62-8, , UDK COBISS.RS-ID 4919064, 2015
 8. M. Jovičić, " Koncept saradnje javnog i privatnog sektora kao potencijal za razvoj Bosne i Hercegovine“ ", Zbornik radova., 2014
 9. N. Lalić, M. Jovičić, "Management of Companies Innovative in the Funcion of Acquiring and Maintaining a Competitive Advantage", XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISBN 078-86-7680-295-1., 2014
 10. M. Jovičić, "Granice fenomena globalizacije", Economix, No. 1, pp. 35-44, ISSN 2303-5005, , ISBN ISNN 2303-5005, UDK 330-101, DOI 10.7251/OIK , UDK UDK 330-101 316.32:338.124.4, DOI 10.7251/OIK 1301002J, 2013
 11. M. Jovičić, N. Lalić, "Inovativni menadžment u funkciji jačanja preduzetničke ekonomije", Zbornik radova, 2012
 12. M. Jovičić, A. Jovičić, B. Kovačević, "Role and importance of innovative management", SYMORG 2012 – XIII Međunarodni simpozijum, 2012
 13. M. Jovičić, A. Jovičić, "Javno-privatno partnerstvo kao mogućnost poboljšanja efikasnosti javnog sektora,", Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u Zrenjanin, pp. . 383-389., ISSN COBISS.SR-ID 26432743, ISBN 978-86-7672-135-1, 2011
 14. M. Jovičić, "Impact of Introducing Innovations and Changes on Employees in Enterprises of Bosnia and Herzegovina", ”, IRI Economics Conference, Komärno,, ISBN 978-80-89691-06-7, 2014
 15. M. Jovičić, A. Jovičić, "Високо образовање у Босни и Херцеговини", Zbornik radova i sažetaka. II Kongres oftalmologa Republike Srpske sa Medjunarodnim učešćem., pp. 171-177, ISBN 978-99938-95-13-8, , DOI COBIS. BH-ID 2440216, 2011