Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Sandra Joković

Magistar zdravstvene njege

Чланица : Медицински факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
1
 1. J. Pavlović, N. Hadživuković, S. Joković, "Praktikum za njegovatelje starih osoba", 2020
 Научни часописи Укупно
19
 1. M. Račić, S. Joković, "Barriers and facilitators for implementation of family medicine-oriented model of primary care in Bosnia and Herzegovina: A qualitative study", International Journal of Health Planning and Management, Vol. 1, No. 1, pp. 13, 2017
 2. J. Pavlović, M. Račić, S. Joković, N. Hadživuković, "Incidence of falls in the elderly population", Med Pregl, Vol. LXX, No. 9-10, pp. 277-282, 2017
 3. G. Vuksanović, O. Kalajdžić, I. Zečević, S. Joković, S. Ristić, "Post chemotherapy cognitive dysfunction in women with breast cancer", Biomedicinska istraživanja , Vol. 13, No. 1, pp. 95-104, UDK 616.89-008.454:615.38:618.19-006, DOI 10.5937/BII2201095V, URL https://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/download/282, 2022
 4. S. Joković, J. Pavlović, N. Hadživuković, S. Vilotić , "Metode ispitivanja i pokazatelji kvaliteta života", Biomedicinska istraživanja, Vol. 8, No. 1, pp. 90-94, 2017
 5. J. Pavlović, S. Joković, N. Hadživuković, S. Vilotić , "Nutritivni status kod starih osoba", Biomedicinska istraživanja, Vol. 1, No. 8, pp. 82-88, 2017
 6. J. Pavlović, S. Joković, N. Hadživuković, I. Zečević, "Teorijski model potreba Virdžinije Henderson i mogućnosti njene primene", Inspirium, No. 16-17, pp. 16-21, 2017
 7. S. Ristić, S. Joković, M. Ćuk, "Magnetna rezonanca dojke", Biomedicinska istraživanja, Vol. 6, No. 1, pp. 76-82, DOI 10.7251/BII1501076R, 2015
 8. J. Pavlović, S. Joković, V. Joksimović, B. Joksimović, "Izloženost stresu medicinskih sestara i tehničara u Kliničkom centru Foča", Biomedicinska istraživanja, Vol. 4, No. 1, pp. 40-47, 2013
 9. J. Pavlović, B. Joksimović, S. Joković, N. Hadživuković, "Procjena kvaliteta rada u organizaciji sestrinske službe. Biomedicinska istraživanja.", Biomedicinska istraživanja, Vol. 3, No. 2, pp. 43-50, 2012
 10. S. Živanović, V. Kulić, N. Hadživuković, J. Pavlović, S. Joković, G. Magdelenić, "Navike u ishrani i status uhranjenosti školske dece u gradskim i seoskim sredinama ", PONS MED, Vol. 18, No. 2, pp. 74-79, DOI DOI: 10.5937/pomc18-34313, 2021
 11. S. Joković, B. Mijović, D. Kekuš, "Praktična primjena testva za ispitivanje zdravstvene pismenosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite", Sestrinska reč, Vol. 22, No. 79, pp. 25-29, 2019
 12. S. Joković, J. Pavlović, N. Hadživuković, "Zadovoljstvo medicinskih sestara poslom", Sestrinska reč, Vol. 21, No. 76, pp. 20-24, 2018
 13. S. Joković, "Organizacija rada medicinskih sestara koje sprovode kućnu njegu i liječenje", Insirijum, Vol. 16, No. 17, pp. 90-94, 2017
 14. S. Joković, D. Kekuš, S. Stanisavljević, "Primjerenost terapijske i informativne komunikacije nivou zdravstvene pismenosti korisnika zdravstvenih usluga", Sestrinska reč, Vol. 21, No. 75, pp. 4-7, 2017
 15. N. Hadživuković, V. Kulić, S. Ćurić, V. Šupić, S. Joković, J. Pavlović, "Zdravstvena nega i podrška porodice obolelima od karcinoma pluća", Sestrinska reč, Vol. 20, No. 75, pp. 20-24, 2017
 16. N. Hadživuković, V. Kulić, S. Živanović, V. Šupić, S. Joković, J. Pavlović, "Zdravstvena njega i podrška porodice oboljelima od karcinoma pluća", Sestrinska reč, 2017
 17. S. Joković, M. Račić, J. Pavlović, N. Hadživuković, "Kvalitet života pacijenata oboljelih od hronične opstruktivne bolesti pluća. ", Sestrinska reč, Vol. 18, No. 69, pp. 16-19, 2014
 18. J. Pavlović, N. Hadživuković, S. Joković, "Metabolički sindrom kao faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti.", Inspirum, Vol. 4, No. 3, pp. 19-23, 2014
 19. J. Pavlović, N. Hadživuković, S. Joković, "Učestalost malnutricije u gerijatrijskoj populaciji.", Inspirum, Vol. 4, No. 3, pp. 9-13, 2014
 Научни скупови Укупно
8
 1. S. Joković, N. Hadživuković, "Presence of professional stress in teaching staff at the Medical faculty in Foca", HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION, pp. 227-235, 2017
 2. S. Joković, M. Račić, J. Pavlović, N. Hadživuković, "Quality of life of nurses", Health of the working-age population, 2017
 3. J. Pavlović, M. Račić, S. Joković, N. Hadživuković, "Work related stressors and quality of life of nurses", Health of the working-age population, pp. 149-155, 2017
 4. N. Hadživuković, J. Pavlović, M. Račić, S. Joković, "Antibiotska rezistencija uzročnika urinarnih infekcija", III Naučno stručna konferencija sa međunarodnim učešćem,, Sestrinstvo juče, danas i sutra”, 2017
 5. S. Joković, M. Račić, J. Pavlović, N. Hadživuković, "Quality of life of nurses. ", Scientific and Profesional Internacional Conference , 2017
 6. J. Pavlović, M. Račić, S. Joković, "Work related stressors and quality of life of nurses", Scientific and Profesional Internacional Conference , 2017
 7. O. Kalajdžić, G. Vuksanović, R. Perućica, B. Mastilo, I. Zečević, S. Joković, "Early detection and directing of children with disability in the municipality of Foča", IV International Scientific Conference ,,Special Education and Rehabilitation-Early intervention", Vol. 22, No. 2, pp. 158-159, ISSN 0354-8759, 2016
 8. N. Hadživuković, J. Pavlović, S. Joković, "Kvalitet života oboljelih od dijabetes melitusa", Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem , 2018