Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Mirko Sajlović

redovni profesor

Чланица : Богословски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
3
 1. M. Sajlović, "Sveti Epifanije Kiparski kao jeresiolog", pp. 375, ISBN 978-99976-665-6-7, 2017
 2. M. Sajlović, "Prvi i drugi ustav Svete Gore Atonske", pp. 214, ISBN 978-99976-665-3-6, 2016
 3. M. Sajlović, "Milanski edikt u kontekstu reformi III i IV veka", pp. 189, ISBN 978-86-86805-46-1, 2011
 Научни часописи Укупно
14
 1. M. Sajlović, "Konstantinovo viđenje svetlosnog krsta - po izvorima (rad objavljen na grčkom jeziku)", Crkvene studije / Church studies, No. 14, pp. 259-268, ISSN 1820-2446, UDK 271.2-36:929, URL http://www.crkvenestudije-churchstudies.org/index.php/template/14, 2017
 2. M. Sajlović, "Fragmenta Hellenoslavica", Vol. 3, pp. 121-136, ISSN ISSN 2459-3036, URL https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta, 2016
 3. M. Sajlović, "Το χρονολογικό ζήτημα της ιδρύσεως της ρωσικής μονής στον Άθω", Singilogos, Vol. 2, No. 1, pp. 90-112, ISSN 2812-7005, UDK 271.222(470)-523.6(234.425.21), DOI 10.18485/us_singilogos.2022.2.1.8, URL https://singilogos.singidunum.ac.rs/singilogos-vol-1-no-2-october-2021/, 2022
 4. M. Sajlović, "Молба прота Герасима и питање оснивања српског манастира Хиландара", Богословље, No. 1, pp. 100-131, UDK 271.2(560)-523.6-9(495.631)"11", URL http://bogoslovlje.pbf.rs/, 2019
 5. M. Sajlović, "Сазревање аутокефалности Српске цркве", Култура , No. 164, pp. 13-27, UDK 271.222(497.11)-742-267"12", DOI 10.5937/kultura1964013S, URL http://casopiskultura.rs/, 2019
 6. M. Sajlović, "Ličnost prota Svete Gore na krunisanju cara Dušana", Bogoslovlje, Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vol. LXXV, No. 1, pp. 86-99, ISSN 0006-5714, UDK 271.22(497.11), URL http://bogoslovlje.pbf.rs/, 2016
 7. M. Sajlović, "Zabrana ulaska ženama na Svetu Goru Atonsku", Bogoslovlje, Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vol. LXXIV, No. 1, pp. 215-239, ISSN 0006-5714, UDK 271.2-788-74(495.631) , URL http://bogoslovlje.pbf.rs/, 2015
 8. M. Sajlović, "Motivacija religijske tolerancije u Milanskom ediktu", Bogoslovlje, Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vol. LXXIII, No. 2, pp. 183-205, ISSN 0006-5714, UDK 2-673.5:27-9, URL http://bogoslovlje.pbf.rs/, 2014
 9. M. Sajlović, "Посланица светога Атанасија Александријског Епиктету епископу Коринтском", Годишњак Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, No. 9, pp. 70-85, ISSN 1840-0256, UDK 27-248.3, 2010
 10. M. Sajlović, "Свети Симеон Мироточиви – Свети родоначелник новоизабраног народа Божијег", Годишњак, Часопис за теолошко-философска питања Православног богословског факултета, No. 7, pp. 173-210, ISSN 1840-0256, 2008
 11. M. Sajlović, "Svetosavlje i etnogeneza Srba", Krajina, Časopis za književnost, nauku i kulturu, Vol. XV, No. 57, pp. 9-52, ISSN 1986-5465, 2016
 12. M. Sajlović, "Susret cara Dušana i Grigorija Palame na Atosu", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, No. 14, pp. 96-109, ISSN 2303-4513, UDK 271.2-18:271.2-587.7, DOI 10.7251/CPBFSV0096S, 2015
 13. M. Sajlović, "Beleške o Stefanu Nemanji u istoriografskim izvorima Rukopisne zbirke Biblioteke Srpske Patrijaršije u Beogradu", Mitološki zbornik / Mythology collection, No. 31, pp. 195-214, ISBN 978-86-83829-51-4, UDK 930.2:94(497.11)"11"(093.3), 2013
 14. M. Sajlović, "Монашки постриг светога Саве", Пета казивања о Светој Гори, No. 5, pp. 60-92., UDK 271.222(497.11)-523.6(234.425.21)(082), 2007
 Научни скупови Укупно
8
 1. M. Sajlović, "Оснивање Хиландара – на путу сазревања аутокефалности Српске православне цркве", Вера и мисао у вртлогу времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јевтића), pp. 219-242., 2021
 2. M. Sajlović, "О многим рукоположењима која је извео архиепископ Сава на Светој Гори Атонској", Међународни научни скуп „Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве (1219-2019): историјско, богословско и културно наслеђе”, Београд, 10-14 децембар 2018., Vol. 1, pp. 109-122., UDK 271.222(497.11)-722.51-36.929, 2020
 3. M. Sajlović, "Hrišćanska motivacija zakonodavstva cara Konstantina", Crkva u doba svetoga cara Konstantina (Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa održanog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, 24-25. maja 2013.), pp. 39-54, ISBN 978-86-7405-135-1, 2013
 4. M. Sajlović, "O problematici istorijskog fenomena Konstantina", Sveti car Konstantin i hrišćanstvo (Međunarodni naučni skup povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta, 31. maj - 1. jun 2013), Vol. I, pp. 11-24, ISBN 978-86-84105-38-9, UDK 27-72-9 "03" : 929, 2013
 5. M. Sajlović, "Прва библиотека Светога Саве", Осам вијекова Митрополије дабробосанске (Зборник радова са научног скупа Осам вијекова Митрополије Дабробосанске (Фоча 1-3. октобар 2021), pp. 127-166, ISBN 978-99976-45-24-1, 2022
 6. M. Sajlović, "Горажданска штамапарија у контексту светосавског предања", Српска Горажданска штампарија у свјетлости науке и културе – зборник радова са научног скупа (Пале, 8. новембар 2019.), , 2020
 7. M. Sajlović, "Поимање историје апостола Павла", Српска теологија данас 2010 (28-29. мај 2010), Vol. 2, pp. 365-379., ISSN 2217-2491, 2011
 8. M. Sajlović, "Јевсевије Кесаријски – „отац црквене историје“ или „Отац Историје Цркве“", Српска теологија данас 2009 (29-30. мај 2009), Vol. 1, pp. 207-215., ISSN 2217-2491, 2010