Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Dalibor Petrović


Чланица : Богословски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
6
 1. D. Petrović, "Patrijarh Nikon na čelu Ruske Crkve", 2017
 2. D. Petrović, "Ustanove manastira u istoriji ruskog naroda", 2014
 3. D. Petrović, "Stjažatelji i nestjažatelji u Ruskoj crkvi XVI vijeka", 2007
 4. R. Bilinac, D. Petrović, "Pravoslavni hramovi užeg gradskog jezgra u Sarajevu do 1941. godine", pp. 309, ISBN 978-99976-665-8-1, 2017
 5. D. Petrović, "Обнова цркве Пресвете Богородице у Чајничу од 1957. до 1959. године. (487-503).", Зборник радова са научног скупа Осам вијекова Митрополије Дабробосанске (Фоча 1-3. октобар 2021), ISBN 978-99976-45-24-1., 2022
 6. D. Petrović, "Srbija i Vatikan u istraživanju Ljubomira Durkovića Jakšića", Dr Ljubomir Durković Jakšić-život i naučno stvaralaštvo. Zbornik radova sa bibliografijom., ISBN 978-9940-720-19-3, 2018
 Научни часописи Укупно
17
 1. D. Petrović, "Eparhijalna organizacija autokefalne srpske crkve 1219. godine.", Kultura. Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku. , No. 164., pp. 28-44., 2019
 2. D. Petrović, S. Dostić, "Pokušaj osporavanja istorijskog nasleđa Crkve i postojanja Srpskog naroda na primeru svetog Stefana Štiljanovića ", Baština, No. 47., pp. 415-427, UDK УДК 271.222(497.11)-39:929 Штиљановић С. , DOI doi:10.5937/bastina1947415P, 2019
 3. D. Petrović, "Sveti Vasilije Ostroški u Staroj Hercegovini", Srpska Baština., No. 2., ISSN 2337-0939, 2020
 4. D. Petrović, "Bilteni arhijerejskih namjesništava Zvorničko-tuzlanske eparhije od 1998. do 2013. godine.", Radovi filozofskog fakulteta: Filološke nauke, broj 20, 2019
 5. D. Petrović, "Pokušaj izgradnje ruske crkve u Sarajevu između dva svjetska rata", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2017
 6. D. Petrović, "Austrougarski zločini nad srpskim sveštenicima u Foči u Prvom svjetskom ratu", Bogoslovlje, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, No. 2/2016, pp. 223-236, 2016
 7. D. Petrović, "Istorijski put razvoja zapadnog hrišćanstva", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. XV, No. 15, pp. 89-100, 2016
 8. D. Petrović, S. Dostić, "Verske zajednice-Prilog proučavanju međuverske tolerancije.", Bezbednost. Teorijsko stručni časopis ministrastva unutrašnjih poslova Republike Srbije., Vol. LVII, No. 1/2015, pp. 134-157, 2015
 9. D. Petrović, "Problem sekularizacije manastirske imovine u Rusiji ", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. XII, No. 12, 2013
 10. D. Petrović, "Pokušaj crkvenog približavanja Bugara Rimskoj patrijaršiji u IX vijeku.", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. XI, No. 11, 2012
 11. D. Petrović, "Položaj Srpske Pravoslavne Crkve od XIX vijeka do Prvog svjetskog rata", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. XIV, No. 14, pp. 110-118, 2015
 12. D. Petrović, "Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini od 1766. do 1920. godine", Teološki pogledi, Vol. XLVI, No. 2/2013, pp. 567-582, 2013
 13. D. Petrović, "Odnos ruske duhovne i svjetovne vlasti prema pećkom patrijarhu Gavrilu Rajiću", Teološki pogledi. Versko naučni časopis., Vol. 41, No. 3, pp. 69-84, 2011
 14. D. Petrović, "Pravni osnovi gonjenja hrišćana u Rimskoj imperiji.", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. X, No. 10, pp. 113-120, 2011
 15. D. Petrović, "Život patrijarha Nikona", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. IX, No. 9, pp. 120-130, 2010
 16. D. Petrović, "Pismo o netrpeljivosti monaha ", Novi istočnik, 2006
 17. D. Petrović, "Stoglav.", Novi istočnik, No. 5/2004, pp. 72-84, 2004
 Научни скупови Укупно
4
 1. I. Jović, D. Petrović, "The Serbian Orthodox Church and Social Practices", Ecclesiology and the Theology of Diaconia and Christian Social Practice Case Studies from Central and Eastern Europe & Central Asia, ISBN ISBN 978-80-906922-5-1, URL http://www.interdiac.eu, 2020
 2. D. Petrović, "Crkveno-pravni odnosi na tlu srpske arhiepiskopije prije njenog osnivanja za vrijeme Svetog Save", Državno-crkveno pravo kroz vekove. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa., 2019
 3. D. Petrović, "Pravoslavlje u trouglu Rusija, Austro-Ugarska i Turska u svjetlu događaja oko Prvog svjetskog rata.", Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Pravoslavni svet i Prvi svetski rat"., pp. 219-246, 2015
 4. D. Petrović, "Milanski edikt i njegov doprinos slobodi hrišćanstva.", Konstantinovo uzdarje., pp. 18-34, 2013