Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Vladimir Stupar


Чланица : Богословски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
1
 1. V. Stupar, "Црквена педагогија - педагогија Светог Духа", ISBN 978-99976-731-2-1, 2019
 Научни часописи Укупно
10
 1. V. Stupar, "Свети Василије Острошки, педагог крста и васкрсења Христовог", Зборник радова /Ћоровићеви сусрети 2020. године (и) Научни скуп историчара са међународним учешћем Осам вијекова Светосавља у Херцеговини, pp. 184-202, UDK 271.222:929, 2020
 2. V. Stupar, "Појам живота и смрти у оквиру црквено-богословског опита", Radovi filozofskog fakulteta: Filološke nauke, broj 20, No. 20, pp. 126-139, UDK 27-1, DOI 10.7251/FNR1920126S, 2019
 3. V. Stupar, "Обожење – циљ васпитања и образовања у Србљаку", Годишњак, часопис Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, No. 17, pp. 11-20, UDK 271.2-185.5:159.9.01, 2018
 4. V. Stupar, "Појам покајања у службама Србљака као пута ка обожењу", Годишњак, часопис Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, No. 17, pp. 116-125, UDK 271.2.-185.53:159.9.01, 2018
 5. V. Stupar, "Црква као неисцрпни извор надахнућа", Годишњак Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, No. 16, pp. 18-27, ISSN 2303-4513, UDK 27-784:271.2, DOI 10.7251/CPBFSVO1716018S, 2017
 6. V. Stupar, "Боголикост и слобода у педагогији Цркве", Годишњак Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, No. 14, pp. 90-95, ISSN 2303-4513, UDK 271.222(497.11):27-144.89, 2015
 7. V. Stupar, "Крштење и васпитање", Годишњак Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, pp. 161-169, UDK 271.2-558.3/.4, 2014
 8. V. Stupar, "Појам вере у Србљаку и њен богословско-педагошки значај", Годишњак Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, pp. 17-42, ISSN 2303-4513, UDK 271.222(497.11)-726.2-36, 2014
 9. V. Stupar, "Појам слободе у Србљаку и њен педагошки значај", Годишњак Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Vol. XII, No. 12, pp. 127-144, UDK 279.13-472, 2013
 10. V. Stupar, "Благодатно-подвижнички етос служби у Србљаку", Годишњак Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Vol. XI, No. 11, pp. 173-187, ISSN 1840-0256, UDK 271.2-549, 2012