Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Goran Jović


Чланица : Филозофски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни часописи Укупно
1
  1. G. Jović, D. Vukojević, "Prostorni prikaz materijalne baze turizma Trebinja", Radovi Filozofskog fakulteta, knjiga 13, sveska 2, 2011
 Научни скупови Укупно
8
  1. G. Jović, D. Vukojević, "Pojam, značaj i teorijsko utemeljenje održivog turizma", Zbornik radova sa I međunarodne konferencije o dostignućima u održivom razvoju ICASUS, pp. 307, 2011
  2. D. Vukojević, G. Jović, R. Niinković, "Turistička valorizacija ruralnog prostora Trebinja u funkciji razvoja održivog turizma", Zbornik radova sa I međunarodne konferencije o dostignućima u održivom razvoju ICASUS, 2011
  3. G. Jović, D. Vukojević, "Materijalna baza kao element turističke ponude Trebinja", Hotellink, pp. 121, 2010
  4. G. Jović, D. Vukojević, R. Niinković, "Sarajevo – prednosti i nedostaci u budućem razvoju turizma", Hotellink, pp. 594, 2010
  5. G. Jović, D. Vukojević, R. Niinković, "Planning and management of tourist destination", International conference ,,Alternative tourism-theory and practice, 2009
  6. G. Jović, I. Popović, D. Vukojević, "Razvoj turističko-geografske misli u Republici Srpskoj", Nauka i nastava na Univerzitetu", posebno izdanje, knjiga 3/2, pp. 417, 2009
  7. D. Vukojević, G. Jović, I. Popović, "Kumulativni Sisevačko-Grzanski predeo u svetlu mogućih turističkih osobenosti", Naučni simpozijum "Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju, pp. 139, 2008
  8. D. Vukojević, I. Popović, G. Jović, "Planiranje i upravljanje turističkim prostorom", Naučni simpozijum "Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju, pp. 145, 2008