Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Boško Erić

docent

Чланица : Богословски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област : Филозофија религије, теологија и религиозне студије


 

 Научне књиге Укупно
2
 1. B. Erić, "Беседа Мар Григорија Великог Теопомпу О Божјој нестрадалности и Његовој страдалности", Едиција "Хришћанско насљеђе", Vol. 1, 2021
 2. B. Erić, "Мемра Мар Јефрема благословеног; ʼО Ниниви и Јониʼ", Кад Израил беше дете, Зборник радова у част професора Драгана Милина поводом 70. рођендана, приредио Родољуб Кубат, Библијске студије 1, pp. 113-174, 2015
 Научни часописи Укупно
14
 1. B. Erić, "Prophet Jonah and the Ninevites in the Madrashe on Virginity by Ephrem the Syrian", Annali di storia dell’esegesi , Vol. 37, No. 1, pp. 53-72, URL https://asejournal.net/2020/07/02/current-issue-ase-37-1-2020/, 2020
 2. B. Erić, "Шест писама на арамејском из Хермопоља; увод, језичка анализа, коментар, арамејски текст и превод", Sineza: časopis za društvene i humanističke nauke, Vol. 4, No. 1, pp. 39–57, 2023
 3. B. Erić, "Педесет четврта катедрална беседа Севира Антиохијског: увод сирски текст и превод на српски", Теолошки погледи, Vol. 55, No. 2, pp. 235–282, URL https://teoloskipogledi.spc.rs/files/pdfs/2022/2/235-282.pdf, 2022
 4. B. Erić, "The Exegetical Method of Jacob of Serugh In Mimro on Balaam and Balak", International Journal of Orthodox Theology, Vol. 12, No. 1, pp. 69–85, URL https://www.orthodox-theology.com/media/PDF/1.2021/BoskoEric.pdf, 2021
 5. B. Erić, "Нарсајева ʼМемра о пресељењу Еноха и Илијеʼ - увод, превод, анализа и поређење", Bogoslovlje, Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vol. 77, No. 2, pp. 22-53, 2018
 6. B. Erić, "Антропологија Оригена посматрана кроз Оригеново учење о дихотомији и трихотомији човека", Crkvene studije / Church studies, Vol. 10, pp. 305-322, 2013
 7. B. Erić, "Апокрифни Псалми 152–155; Увод и превод", САБОРНОСТ — Теолошки годишњак, Vol. 16, pp. 37–49, URL https://casopis.sabornost.org/files/sabornost_XVI_2022_3.pdf, 2022
 8. B. Erić, "Свети Јефрем Сиријски, „Педесет и трећа химна о Низибији“", Vidoslov; Sabornik Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske, Vol. 63, pp. 20-24, 2014
 9. B. Erić, "Мемра прва мар Исака Учитеља Сиријца о љубави према учењу", Годишњак, часопис Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Vol. 20, pp. 1–35, 2021
 10. B. Erić, "Мадраше Светог Јефрема Сиријског о Јони и Ниневљанима", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. 4, No. 17, pp. 93-115, UDK 271.2-185.5:271.2-187-277, DOI 10.7251/CPBFSVO1817093E, URL http://doisrpska.nub.rs/index.php/CPBFSVO/article/view/5940/5809, 2018
 11. B. Erić, "Авељево житије писано на сиријском језику: Увод, превод, коментари и осврт на богословље Житија", Teološki pogledi. Versko naučni časopis., Vol. 50, No. 1, pp. 51-70, 2017
 12. B. Erić, "Мар Јаков, „Мемра о Светом Мар Јефрему“", Teološki pogledi. Versko naučni časopis., Vol. 49, No. 1, pp. 3-18, 2016
 13. B. Erić, "Утицај културног амбијента на формирање богословских исказа светог Јефрема Сиријског", Bogoslovlje, Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vol. 73, No. 2, pp. 249-271, 2014
 14. B. Erić, "Сиријско житије светог Максима Исповедника и православно предање", Sabornost, Teološki godišnjak, Vol. 7, pp. 87-103, 2013
 Научни скупови Укупно
1
 1. B. Erić, "Дело владике Атанасија и сиријска патрологија: пример Јакова Серушког", Вера и мисао у вртлогу времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јевтића), pp. 327 - 342, 2021