Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Krsto Batinić

Master mašinstva

krsto.batinic@ues.rs.ba

+387 65 43 89 62

Чланица : Машински факултет

Датум избора у звање : 31.01.2023

Ужа научна област : Hidrotermika i termoenergetika


 

 Научне књиге Укупно
1
  1. K. Batinić, D. Golubović, S. Simic, G. Orašanin, " Design of Pico Hydropower Plants for Rural Electrification", New Technologies, Development and Application, Vol. 42, pp. 397-405, ISSN 2367-3389, ISBN 978-3-319-90893-9, URL https:/doi.org/10.1007/978-3-319-90893-9, 2019
 Научни часописи Укупно
1
  1. S. Vasković, P. Gvero, K. Batinić, V. Halilović, V. Medaković, J. Musić, "Application of Multi Criteria Decision Making for the Selection of Optimal Solid Wood Fuel Supply", International Journa l of Electrical Engineering and Computing , Vol. 2, No. 2, pp. 111-117, ISSN 2566-3682, UDK 519.86:005.552.3, DOI 10.7251/IJEEC1802111V, URL www.ijeec.org/index.php/ijeec/article/view/42/28, 2018
 Научни скупови Укупно
7
  1. S. Simić, G. Orašanin, D. Milić, S. Vasković, J. Blagojević, K. Batinić, "Основни аспекти производње енергије спаљивањем отпадне пољопривредне биомасе у ложиштима", COMETa 2022 „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, pp. 663-671, ISBN 978-99976-947-6-8, 2022
  2. S. Simić, K. Batinić, D. Milić, G. Orašanin, S. Vasković, J. Blagojević, "Разматрање могућности искоришћења отпадне топлоте у рафинеријама", VIII међународна конференција IEEP 2022, 2022
  3. S. Simić, D. Milić, K. Batinić, G. Orašanin, J. Blagojević, "Технички, технолошки и експлоатациони аспекти примене воде у процесној индустрији", 37. међународно саветовање Енергетика 2022, ISBN 987-86-86199-04-1 , 2022
  4. S. Vasković, Z. Radović, K. Batinić, V. Halilović, P. Gvero, A. Gajić, M. Bosancic, "SENSITIVITY ANALYSIS OF WOOD PELLETS SUPPLY CHAIN FOR REAL CONDITIONS CORRESPONDING TO BOSNIA AND HERZEGOVINA", 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2018, Vol. 1, URL https://www.researchgate.net/publication/331020622_ANALIZA_OSJETLJIVOSTI_SNABDIJEVACKIH_LANACA_DRVNIM_PELETOM_ZA_REALNE_USLOVE_KOJI_ODGOVARAJU_BOSNI_I_HERCEGOVINISENSITIVITY_ANALYSIS_OF_WOOD_PELLETS_SUPPLY_CHAIN_FOR_REAL_CONDITIONS_CORRESPONDING_TO_BO, 2018
  5. K. Batinić, J. Blagojević, "ANALIZA KVALITETA KOMPONENATA ŽIVOTNE SREDINE U OPŠTINI BILEĆA", Konferencija sa međunarodnim učešćem „Primena novih tehnologija i ideja u školskom inženjerskom obrazovanju, ISBN 978-86-915487-1-1, 2017
  6. K. Batinić, "Electricity Power Generation In Water Supply Systems", 3rd International Scientific Conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2016, pp. 575-583, ISBN 978-99976-623-7-8, URL http://cometa.ues.rs.ba/Zbornik%20radova%20COMETa2016.pdf, 2016
  7. D. Milić, D. Golubović, Đ. Drakulić, K. Batinić, "IMPROVING THE COOLING WATER IN COOLING TOWERS WITH FILM TYPE FILLINGS BY CHANGE THE PARAMETERS OF WATER AND AIR ", V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015 (IIZS 2015), Vol. 1, No. 5, pp. 206, ISBN 978-86-7672-259-4, URL http://www.tfzr.uns.ac.rs/iizs/files/zbornici/eZbornik2015.pdf, 2015