Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Darko Đogo


Чланица : Богословски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
6
 1. D. Đogo, ""Незлобиво али не и неразумно" О јуродивој и дјечијој перспективи у књижевно-богословској мисли Милана Радуловића", Књижевност - теологија - философија Тематско-проблемски зборник радова у спомен Милану Радуловићу, pp. 513-532, ISBN 978-86-7095-239-3, UDK 821.163.41.09, 2018
 2. D. Đogo, "Гностички мит и мит о гностицизму", 2015
 3. D. Đogo, "Христос митос есхатон Једно православно читање Р. Бултмана и Ј. Молтмана", ISBN 978-86-7405-095-8, 2011
 4. D. Đogo, V. Topalović, "Владислав Топаловић – Дарко Ристов Ђого, „И ево ја сам са вама...“ – Увод и тумачење Јеванђеља по Матеју", ISBN 978-99976-942-1-8, 2021
 5. D. Đogo, "Дарко Ристов Ђого, Русь. Руско-украјинско црквено питање: књига прва (од почетака Руси до 1670), ", ISBN 978-99976-731-8-3 , 2021
 6. D. Đogo, "Дарко Ристов Ђого, Русь. Руско-украјинско црквено питање: књига прва (од почетака Руси до 1670", Vol. 1, ISBN 978-99976-731-8-3 , 2020
 Научни часописи Укупно
14
 1. D. Đogo, "Святитель Петр Могила в современной сербской богословской мысли", Труди Київської Духовної Академії, Vol. 1, No. 23, pp. 75-86, UDK 27(059), URL https://drive.google.com/file/d/1FBeIBqUn_5AL5-Lf4pPYJ1Cb6euPcPCn/view, 2015
 2. D. Đogo, "Trinity, Soceity and Political Theology", International Journal of Orthodox Theology, Vol. 2, No. 3, pp. 89-112, UDK 0276-2012-2052, 2012
 3. D. Đogo, "La crisi nell Ortodossia e il destino dell Europa", Eurasia rivista di studi geopolitici, Vol. 1, No. 1, pp. 159-172, ISSN 1828-0692, 2019
 4. D. Đogo, "Да ли је иконичну онтологију неопходно спашавати од платонизма? О једном читању иконичне онтологије Св. Максима Исповједника код Ј. Зизјуласа", Симплексис архив за српску културу и хуманистику, Vol. 1, No. 1, pp. 80-98, ISSN 2620-2387, 2018
 5. D. Đogo, "Ка чему? О циљевима и задацима наше црквене просвјете", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. 1, No. 15, pp. 177-185, UDK 271.222(497.11)-523.4/.6-9, DOI 10.7251/CPBFSVO1615177D, 2016
 6. D. Đogo, "ТЕОЛОШКА ПОЛЕМИКА – ПРОТИВРЈЕЧНОСТ У ПРИДЈЕВУ?", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. 1, No. посебно издање, pp. 43-54, UDK 27-423:27-285.2, 2014
 7. D. Đogo, "Теологија и живот (10 година једења „нетруле жног хљеба богословља“)", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. 1, No. 12, pp. 9-30, ISSN 2303-4513, UDK 27-423:27-285.2, 2013
 8. D. Đogo, "The Church and Baptism in Post Modernity", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. 1, No. 10, pp. 41-52, ISSN 1840-0256, UDK 277.11.19.20, 2011
 9. D. Đogo, "Наговор на теологију", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol. 1, No. 10, ISSN 1840-0256, UDK 271.2-1.27-4, URL https://www.academia.edu/3621693/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%83, 2011
 10. D. Đogo, "Павле и смрт: павловска есхатологија и ἔσχατος ἐχθρός", Bogoslovlje, Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vol. 2, No. 70, pp. 49-60, UDK 27-277.2:111.1, 2011
 11. D. Đogo, V. Topalović, "Владислав Топаловић – Дарко Ђого, „Полни идентитет у јавном богослуђењу по 1Кор 11,2-16“", Vidoslov; Sabornik Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske, Vol. 1, pp. 45-52, 2020
 12. D. Đogo, З. Јелисавчић, "Дарко Ђого – Зоран Јелисавчић, „Да ли постоји "догматска икономија"? (или о једној "издаји вјере" Светог Василија Великог)“,", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, No. 19, pp. 14-37., UDK 202027-788:929 , DOI 10.7251/CPBFSVO2019014D, 2020
 13. D. Đogo, "Дарко Ристов Ђого, „Српска књижевност као хришћанска етика“", Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti , No. 9., UDK 821.163.41.09:172.4, DOI 10.7251/PNSJK2009023R, 2020
 14. D. Đogo, "„Негативна инклузија – једна стара (теолошка) парадигма и птање „признавања“ другог у међурелигијском дијалогу у Босни и Херцеговини", Godišnjak, časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, No. 17, pp. 62-77, UDK 316.74:2-673.5(497.6), DOI 10.7251/CPBFSVO1817062D, 2018
 Научни скупови Укупно
9
 1. D. Đogo, "Дарко Ђого, „Добри Бошњани“ у књижевној идеологији бошњачке посебности", Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне, Хума и Травуније, pp. 489-521, UDK 821.163.4(497.6):811.163.4 , 2021
 2. D. Đogo, "Дарко Р. Ђого, „Идентитет, историја, етика Зизјулас и Шијаковић – πρόσωπον προς πρόσωπον“ ", Студије и огледи као χαριστήρια у част професора Богољуба Шијаковића поводом његових 65 година, приредио Микоња Кнежевић, у сарадњи са Радом Кисићем и Душаном Крцуновићем,, pp. 1022-1052, ISBN 978/86/82050/01/8 , 2021
 3. D. Đogo, "Дарко Ристов Ђого, „Патролог и(ли) агиограф пред разномислијем Отаца - о патролошком методу Атанасија Јевтића“", Вера и мисао у вртлогу времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јевтића), приредили Андреј Јефтић, Микоња Кнежевић, Раде Кисић,, pp. 245-263, ISBN 978/86/7405/231/0 , 2021
 4. D. Đogo, "„Зашто се српска горажданска штампарија преселила баш у Трговиште?“, ", Српска Горажданска штампарија у свјетлости науке и културе – зборник радова са научног скупа (Пале, 8. новембар 2019.), , pp. 163-197, ISBN 978/99976/45/16/6 , 2020
 5. D. Đogo, "Darko Djogo, “Being tired of imposed inclusion and the problem with the Orther(s) – New Christian Theological Paradigm for European Culture and Interreligious Dialogue (With Special Insight into Some Experiences Of Bosnia And Herzegovina)“, ", Единаесетта мегународна научна конференција „Мегународен дијалог: Исток – Запад“ , UDK 27-1:316.7 (4) 2-67(4.497.69, 2020
 6. D. Đogo, "Дарко Джого, „Постмодернизм как основа „власти“ Фанара“", Причины и вызовы текущего кризиса межПравославных отношений Материалы научно-практической конференции (ПСТГУ, 25-26 февраля 2019 года) , 2020
 7. D. Đogo, "Дарко Ристов Ђого, „Српска богословска перспектива за изучавање прошлости средњовјековног Хума и Босне“, ", “, Осам вијекова Светосавља у Херцеговини – Ћоровићеви сусрети 2020. године – научни скуп историчара – зборник радова, уредник Драга Мастиловић,, UDK 271.2:930.85(497.15), 2020
 8. D. Đogo, "Дарко Р. Ђого, „Златоуст и полис (ка једној теологији полиса према Беседама о статуама Св. Јована Златоуста", СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ ДАНАС Зборник радова Међународног научног богословског скупа „Свети Јован Златоусти данас“ (Источно Сарајево, 18-20.10.2018.),, UDK 27-475.5:27-1, 2019
 9. D. Đogo, "Politikantska ili politicka teologija? O nemogucnosti jugoslovenske politicke teologije", Opasna sjećanja i pomirenje Kontekstualna promišljanja o religiji u postkonfliktnom društvu, Vol. 1, No. 1, pp. 94-127, ISBN 9789536932443, 2012