Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Srđan Simić

Vanredni profesor

Чланица : Богословски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
3
 1. S. Simić, "Историја религије, књига друга", 2020
 2. S. Simić, "Историја религије, књига прва ", 2018
 3. S. Simić, "Библијски и апокрифни текстови у Курану", 2010
 Научни часописи Укупно
13
 1. S. Simić, "Сличности и разлике између куранског Мухамеда и библијског Мојсија", Singilogos, Vol. 3, No. 1, pp. 1-7, ISSN 2812-7005, 2023
 2. S. Simić, "Учење Курана о Пресветој Богородици", Singilogos, Vol. 2, 2022
 3. S. Simić, "Исус Христос у суфијској поезији ", Singilogos, Vol. 1, 2021
 4. S. Simić, "800 година аутокефалности Српске православне цркве", Култура: Часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 2019
 5. S. Simić, "Јудео-хришћанска и апокрифна предања у Курану", Култура: Часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 2019
 6. S. Simić, "О исламу", Култура: Часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 2019
 7. S. Simić, "Cultural history of Islam in the Balcans", Theologia Volume 89 , 2018
 8. S. Simić, "Исламизација Балкана", ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, 2016
 9. S. Simić, "Globalisierung des Islams", ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, 2014
 10. S. Simić, "Грех и покајање у Курану", Зборник радова: Опраштање и/или заборављење, Центар за емпиријска истраживања религије, 2019
 11. S. Simić, "Исламско и хришћанско схватање слободе", Зборник радова: Лица и наличја друштвене и личне слободе, Центар за емпиријска истраживања религије, 2017
 12. S. Simić, "Хришћанство и ислам данас", Религија и толеранција, Часопис Центра за емпиријска истраживања религије, 2016
 13. S. Simić, "Ислам као идеологија", Религија и толеранција, Часопис Центра за емпиријска истраживања религије, 2015