Почетна :: Листа истраживача

Претрага
Презиме и име Звање Чланица Е-маил Извјештај
Bodiroga Radomir  Docеnt  Пољопривредни факултет  radomir.bodiroga@pof.ues.rs.ba 
Bogdanović Čurić Jasna    Академија ликовних умјетности  jasna954@teol.net 
Bojanić Milka    Саобраћајни факултет  milkicas@teol.net 
Bojat Milica  Viši asistent  Економски факултет Пале  milicabojat@yahoo.com 
Bojić Stefan  viši asistent  Пољопривредни факултет  stefan.bojic@pof.ues.rs.ba 
Bokonjić Dejan    Ректорат  dbokonjic@gmail.com 
Borović Luka  Viši asistent  Филозофски факултет  luka.borovic@ffuis.edu.ba 
Bošković Marko  Docent  Електротехнички факултет  marko.boskovic@etf.unssa.rs.ba 
Bošković Ivana  doc. dr  Пољопривредни факултет  ivana.boskovic@pof.ues.rs.ba 
Bošnjak Igor    Академија ликовних умјетности  glijaa@gmail.com 
Bozalo Jelena  magistar razredne nastave  Филозофски факултет  jelena.bozalo@gmail.com 
Božičković Ranko     Саобраћајни факултет  bozickovicranko@gmail.com 
Božičković Siniša  Viši asistent  Саобраћајни факултет  bsinisaa@yahoo.com 
Božičković Zdravko    Саобраћајни факултет  zdravko.bozickovic@gmail.com 
Božić Rade  Viši asistent  Факултет пословне економије  rade.bozic@fpe.ues.rs.ba 
Božić Katarina  Master ekonomije  Факултет пословне економије  katarina.bozic@fpe.ues.rs.ba 
Božić Radomir  Doktor ekonomskih nauka  Економски факултет Пале  radomir.bozic@ekofis.ues.rs.ba 
Brborić Veljko    Педагошки факултет  brboricv@eunet.rs 
Brčkalo Branka  doktor metodičkih nauka  Филозофски факултет  branka.brckalo@ff.ues.rs.ba 
Brđanin Branko    Филозофски факултет  bajobrbr@yahoo.com 
Brđanin Radislav  Magistar industrijskog inženjerstva i menadžmenta  Факултет за производњу и менаџмент  radislav.brdjanin@fpm.ues.rs.ba 
Budinčić Vladimir  Ректорат  vladimir.budincic@ues.rs.ba 
Cerović Ivana  magistar umjetnosti (OMP)  Музичка академија  ivana.cerovic@mak.ues.rs.ba 
Cicmil Ana    Медицински факултет  anacicmil@yahoo.com 
Cicmil Smiljka  Vanredni profesor  Медицински факултет  smiljkacicmil05@yahoo.com 
Cicović Borislav    Факултет физичког васпитања и спорта  borislav.cicovic@ffvis.ues.rs.ba 
Cincar Nada  docent  Електротехнички факултет  nada.cincar@etf.ues.rs.ba 
Cvejić Stana     Педагошки факултет  stana.cvejic@pfb.ues.rs.ba 
Cvijanović Suzana  Viši asistent  Факултет пословне економије  suzana.stevanovic@fpe.ues.rs.ba 
Cvjetinović Vesna    Филозофски факултет  veki.cvjetinovic@gmail.com 

Страна 2 од 20, приказано слогова 30 од 595, 31-60