Почетна :: Листа истраживача

Претрага
Презиме и име Звање Чланица Е-маил Извјештај
Gračanin Biljana    Филозофски факултет  biljana.gracanin@ffuis.edu.ba 
Grmuša Milka  vanredni profesor  Филозофски факултет  milka.grmusa@ffuis.edu.ba 
Grujić Radoslav  Redovni profesor  Технолошки факултет  grujicr@blic.net 
Gutalj Marko    Пољопривредни факултет  gutalj@yahoo.com 
Hadži Stević Brano   Master teorije države i prava  Правни факултет  brano.hadzi.stevic@pravni.ues.rs.ba 
Hadživuković Natalija    Медицински факултет  natalijahadzivukovic@yahoo.com 
Hajder Đorđe    Факултет физичког васпитања и спорта  hajderdjordje@yahoo.com 
Hart Peđa    Музичка академија  pedjahart@hotmail.com 
Hršum Arsen    Економски факултет Пале  ahrsum@gmail.com 
Ijačić Aleksandra  Asistent  Факултет за производњу и менаџмент  aleksandra.ijacic@fpm.ues.rs.ba 
Ikić Marko  Magistar elektrotehnike  Електротехнички факултет  marko.ikic@etf.ues.rs.ba 
Ilić Srećko  Asistent  Факултет пословне економије  srecko.ilic@fpe.ues.rs.ba 
Ivanović Tanja    Медицински факултет  tanjadomazet@yahoo.com 
Ivanović Rade    Филозофски факултет  rade.ivanovic@ffuis.edu.ba 
Ivanović Dragan    Медицински факултет  ivanovic_dragan2002@yahoo.com 
Ivanović Svjetlana  Vanredni profesor  Правни факултет  svjetlana.ivanovic@pravni.ues.rs.ba 
Ivanović Milena    Педагошки факултет  milena.ivanovic@pfb.ues.rs.ba 
Ivković Nedeljka    Медицински факултет  neda.ivkovic3@gmail.com 
Jakišić Tanja  Doktor nauka iz oblasti poljoprivrede, proizvodni rizici, biosigurnost i tehnologija u poljoprivredi  Пољопривредни факултет  tanja.jakisic@pof.ues.rs.ba 
Janković Svjetlana  Doktor medicinskih nauka  Медицински факултет  svjetlanajankovic@yahoo.com 
Janjić Pavlović Ognjenka    Медицински факултет  ognjenka09@yahoo.com 
Jašarević Hefford Taida    Академија ликовних умјетности  taida.jasarevic@gmail.com 
Jauševac Goran  Doktor tehničkih nauka  Саобраћајни факултет  goran.jausevac@sf.ues.rs.ba 
Jeftić Ljerka  доктор филолошких наука  Факултет за производњу и менаџмент  ljerka.jeftic@fpm.ues.rs.ba 
Jekić Cviko    Економски факултет Брчко  cviko.jekic.efb@gmail.com 
Jeremić Dejan  Doktor tehničkih nauka  Машински факултет  dejan.jeremic@ues.rs.ba 
Jevtović Anđelić Slavica    Економски факултет Пале  slavicajevtovic50@gmail.com 
Jojić Ivan     Медицински факултет  ivan.jojic.92@gmail.com 
Jojić Olja    Филозофски факултет  olja.jojic@ffuis.edu.ba 
Jokanović Dušan    Факултет за производњу и менаџмент  dusanjok@yahoo.com 

Страна 6 од 20, приказано слогова 30 од 596, 151-180